17 / 06 / 2024

1930 yılında Fatih'te bir ev 3 bin 500 liraymış!

1930 yılında Fatih'te bir ev 3 bin 500 liraymış!

1930 yılında Beyazıt - Fatih'te bir ev 3 bin 500 liraymış. Yine aynı semtte kargir bir ev 4000 liraymış. 1930 yılında bir öğretmen maaşı ortalama 90 liraymış.Deftardarlık İlanları

Beyoğlu Mal Müdürlüğünden:


Semtimeşhuru  Mahallesi  Sokağı           Cinsi     Kıymeti

                                                                               Lira

Tophane          Beyazıt      Kılıç Ali Paşa     Hane      3500

   ''                        ''           Yenişehirli     Kargirhane  4000


Balada mevki ve kıymetleri yazılı iki bap hanenin müzayedesi 29 kanunuevvel 929 tarihinden itibaren bir hafta temdit edilmiş olduğundan taliplerin 4 Kanunusani 930 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşe kadar Beyoğlu Malmüdürlüğü'ne müracaatları ilan olunur.


Cumhuriyet Gazetesi 3 Kanunusani (Ocak) 1930


Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com


Geri Dön