18 / 07 / 2024

1933 yılında köylere millet bahçesi yapılmış!

1933 yılında köylere millet bahçesi yapılmış!

1933 yılında köylere millet bahçelerinin yapılması için köy muhtarları ile görüşülerek gerekli araziler ayarlanmış.
1933 yılında köylerde millet bahçelerinin yapılması için harekete geçilmiş. Nahiye müdürü Vefik Bey, köy muhtarları ile görüşme yaparak millet bahçesi tesislerinin yapılmasını teşvik etmiş. Ve köylülerle gerekli arazilerin ayrılması konusunda görüşme yapılmış. Bu kararla Mengenin bütün köylerinde millet bahçesi olacakmış. 

Söz konusu haber 22 Şubat 1933 yılında Milliyet Gazetesi'nde ''Köylerde millet Bahçesi' başlığı ile kaleme alınmış. İşte o haber...

Köylerde millet Bahçesi

Mengenden bildiriliyor: Nahiye müdürü Vefik Bey, köy muhtarlarını nahiye merkezine davet ederek her köyde birer millet bahçesi tesisini tavsiye etmiştir. 

Bu tavsiyeden haberdar olan köylüler derhal bahçe ittihaz edecekleri araziyi ayırmışlar, ağaç dikme mevsimine intizaren tarhları tanzim etmeye başlamışlardır.

Şimdi Mengenin bütün köylerinde birer millet bahçesi vardır.

1940'ta Devlet Demiryolları'ndan 540 liraya kiralık dükkan!

1937 yılında inşaat sektörü denetim altında! Çimento ve tuğlalar kontrol edilmiş!

1941 yılında göçmen evleri yapılmış!

Geri Dön