28 / 05 / 2024

1934 yılında tapu işleri için Ankara, İstanbul ve Bursa'ya tapu sicil müdürlükleri yapılmış!

1934 yılında tapu işleri için Ankara, İstanbul ve Bursa'ya tapu sicil müdürlükleri yapılmış!

1934 yılında Tapu Umum Müdürlüğü 934 bütçesi hazırlamaya başlamış. BU kapsamda  Ankara, İstanbul ve Bursa'ya Tapu Sicil Müdürlükleri yapılacakmış.1934'te, Ankara, İstanbul ve Bursa'ya tapu işlemleri için Tapu müdürlükleri yapılacakmış. Bu müdürlükler o yıllarda İzmir'de olduğu gibi civarındaki vilayetleri sınırları içine alacakmış.

Söz konusu haber 8 Şubat 1934 yılında Akşam Gazetesi'nde ''Tapu İşlemleri' başlığı ile kaleme alınmış. İşte o haber...

1934 yılında tapu işleri için Ankara, İstanbul ve Bursa ya tapu sicil müdürlükleri yapılmış!

Tapu İşlemleri

Bazı yerlerde tapu sicil müdürlükleri yapılacak
Ankara 8 (Hususi) - Tapu umum müdürlüğü 934 bütçesini hazırlamağa başlamıştır. Yeni bütçeye göre grup tapu sicil müdür muavinlikleri lâğvedilecektir. Ankara, Istanbul ve Bursa' da yeniden tapu sicil müdürlükleri teşkil olunacaktır. Bu müdürlükler İzmirde olduğu gibi civar bir kaç vilayeti hudutlarına alacaklardır.
Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Eskişehir, Ankaraya, Istanbul, Kırklareli, Tekirdağı ve Edir- ne, İstanbula, Balıkesir, Çanakk le, Kütahya da Bursa'ya bağlanacaktır.

1936'da Atatürk'ün yaşadığı iki köşk tamir edilmiş!

1936 yılında ruhsatsız yapılar için soruşturma başlatılmış!

Geri Dön