20 / 04 / 2024

1939 yılında Dolmabahçe stadı Türk mimarlarına yaptırılmak istenmiş!

1939 yılında Dolmabahçe stadı Türk mimarlarına yaptırılmak istenmiş!

Dolmabahçe stadına İstanbul'un her tarafından halkın gelmesini temin için Kabataş iskelesi büyük vapurların yaşanabileceği hale getirilecekmiş.1939 yılında Dolmabahçe'de bir stad inşa edileceğine dair haberlertin yayılmasından itibaren Alman firmalar harekete geçmiş ve inşaası konusunda belediyeye müracat etmişler fakat Mimarlar Birliği stadının Tür mimarlar tarafından yapılmasını istiyormuş.

Söz konusu haber 25 Ocak 1939 yılında Sonposta Gazetesi'nde ''Dolmabahçe stadının Türk mimarlarına yaptırılması isteniyor'' başlığı işle kaleme alınmış. İşte o haber... 

1939 yılında Dolmabahçe stadı Türk mimarlarına yaptırılmak istenmiş!

Dolmabahçe stadının Türk mimarlarına yaptırılması isteniyor. Stada İstanbulun her tarafından halkın gelmesini temin için Kabataş iskelesi büyük vapurların yanaşabileceği hale getirilecek.

Dolmabahçede inşa edileceğini haber verdiğimiz stadın inşasını,  Ankara  hipod- romunu yapan Alman firmam üzerine al- mak istemektedir. Bu maksadla firmanın mümessili Belediyeye müracaat yapmıştır.
Mimarlar birliği, stadın Türk mimarları tarafından yapılmasını arzu etmekte ve stadın inşasına geçileceği esnada proje için Türk mimarları arasında bir kon- kur tertib edilmesi istenmektedir. Mi- marlar birliği bu hususun temini için Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdara müracaat edeceklerdir.

Stadum yapmak için Gazhanenin bir kısmını da almak lazım gelmektedir. Gazhaneyi başka bir yere nakletmek kabil olamıyacağından stada lazım kasımların satın alınmasile iktifa edilecektir.

Dolmabahçe ile Bebek arasındaki yol projesini hazırlıyan Belediye imar şubesi, stadın yerini ehemmiyetle gözőnünde bulundurmuştur. Gümüşsuyu yolu ve Maçka'dan Dolmabahçe'ye doğru açılacak geniş yolla şimdiki tramvay hattı istikametindeki yollar sayesinde atada İstanbulun her tarafından gelmek kabil olacaktır.

Şirketihayriye Kabataş vapur iskelesini tevzi edecek, büyük vapurların kolayca yanaşabilmeleri imkânı temin edilecektir. Maç günlerinde, Adalar, Anadolu sahili ve Kadıköyün spor meraklıları Akay vapurlarile Şirketihayriye iskelesine kadar gelebileceklerdir

1957 yılında Saraçhane ve Beyazıt'taki binaların yıkımına başlanmış!

Geri Dön