19 / 06 / 2024

1939'da Fatih'te iki katlı ev yüzde 8.5 faiz, 8 yıl taksitle satılık!

1939'da Fatih'te iki katlı ev yüzde 8.5 faiz, 8 yıl taksitle satılık!

1939 yılında Emniyet Sandığı ilanları arasında Fatih'te iki katlı dört odalı bir evin 8,5 faiz ve 8 yıl taksitle satılık olduğu yazılmış.1939 yılında senetle eev satışları yapılıyormuş. Fatih Zincirlikuyu eski Atikalipaşa yeni muhtesipiskender mahallesinde eski camii şerif yeni Derslan sokağında eski 1 yeni 1 nolu iki katlı ev sekiz yıl takistle yüzde 8.5 faizle satılıkmış.

Söz konusu haber 24 Eylül 1939 yılında Son Posta Gazetesi'nde ''Yüzde 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli emlak satışı'' başlığı ile kaleme alınmış. İşte o haber...

1939 da Fatih te iki katlı ev yüzde 8.5 faiz, 8 yıl taksitle satılık!

'Yüzde 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli emlak satışı

Fatih Zincirlikuyu eski Atikalipaşa yeni Muhtesiplakender mahallesinde enki Camii - şerif yeni Deratam sokağında eski 1 yeni, 1 No. lu. İki katlı dört odalı ahşabp bir evia tamamı 800
Balat'ta Karabaş mahalisinde simitçi sokağında eski ve yeni 1 No. lu Üç katta dört odalı, kargır evin tamamı

1 -Arttırma 11 Brincitesrin 909 tarihine düşen Cuma günü saat 14'den 18'e kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır

2 -Arttırmaya gumek için muhammen kıymetin % 10 a nispetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 
3- Arttırma bedeki dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede müssvi taksitte ödenir. 5 Taksit faize tutulur
4-Taksiller ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede potekli kalır.
5- Faizli taksitli almak ve binaların fotoğraflarını görmek için Bandık Binalar servisine müracaat edilmelidir

1939 yılında Mecidiyeköy'e yapılacak hastane, villa sahiplerini telaşlandırmış! Villalar elden gidiyor...

Geri Dön