15 / 07 / 2024

1941 yılında Taksim'deki eski mezarlık arsaları satılık!

1941 yılında Taksim'deki eski mezarlık arsaları satılık!

1941 yılında Pangaltı Mahallesi'nin Şehit Muhtar Sokağı'nda yer alan eski mezarlık arsaları belediye tarafından satılığa çıkarılmış.1941'de Taksim'de yer alan eski mezarlık arsaları belediye tarafından açık artırmayla satılığa çıkarılmış.

Yeni imar planına göre mezarlık arsasına konutlar yapılacakmış. 9 bloktan oluşacak olan projede 1. bloğu için 875 metrekarelik kısmı satışa çıkarılmış.  Satış bedeli ise 150 lira olarak belirlenmiş ve ilk teminat miktarı 7812 lira 50 kuruşmuş.  

Söz konusu haber 28 Ocak 1941 yılında Yeniasır Gazetesi'nde ''İstanbul Belediyesi'nden Taksim'deki mezarlık arsalarının satış ilanı'' olarak kaleme alınmış. İşte o haber...

1941 yılında Taksim deki eski mezarlık arsaları satılık!

'İstanbul Belediyesi'nden Taksim'deki mezarlık arsalarının satış ilanı''

Pangaltı Mahallesi'nin Şehit Muhtar sokağında belediye malı eski mezarlık arası, tanzim edilmis olan imar planına göre bloklara taksim olunarak olbaptaki şartları vechile binalar inşa edilmek üzere kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur. 

Cem'an 9 parçadan ibaret olan bu bloklarda 1 numaralı bloku teskil eden kısmın 2 parsel numaralı ve 875 metre murabbas sahalı kısmı satısa çıkarılmıştır.

Beher metisinin muhammen satış bedeli 150 lira ve ilk teminat miktarı 7812 lira 50 kuruştur. İhale 9/1/942 cuma günü saat 15 te İstanbul belediyesi daimi encümeni odasında yapılacaktır. Buna ait şartname proje, vesair evrak 6 lira 56 kuruş mukabilinde hesap işleri müdürlüğünden alınacak.

Seraiti öğrenmek isteyenler her gün belediye imar müdürlüğünden malêmat alabilirler.
Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektupları, imzalı sartname proje ve saire ve şartname mucibince ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarımı ihale günü saat 14'e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

1936'da İzmir'de Kız Sanat Enstitüsü için 27 bin metrekarelik arsa alınmış!
1936'da çimento vurgunculuğuna çözüm! 30 bin ton çimento ithal edilmiş!

Geri Dön