20 / 04 / 2024

1942 yılında yol parası kaldırılarak, bina ve kazanç vergilerine eklenmiş!

1942 yılında yol parası kaldırılarak, bina ve kazanç vergilerine eklenmiş!

1942 yılında yol parasının memleket kazanç sahiplerinden alınması usulünün adalete uygun olmamasından dolayı kaldırılmasına ve bina ve kazanç vergilerine eklenmesine karar verilmiş. 1942'de memleket kazanç sahiplerinden alınan yol paralarının kaldırılmasına karar verilmiş. Bu paraların kaldırılarak, bina ve kazanç vergilerine eklenmesine ve söz konusu vergilere de zam yapılmasına karar verilmiş.

Söz konusu haber 17 Ocak 1942 yılından Akşam Gazetesi'nde ''yol parası kaldırılıyor, bina ve kazanç vergilerine eklenecek'' başlığı ile kamele alınmış.

Yol parası kaldırılıyor, bina ve kazanç vergilerine eklenecek

Yol parasmm memleket kazanç sahiplerinden mütesaviyen almmasI usulünün adalete uygun olmadığı yolundaki düşünceler üzerine yol parasının kaldırılmasına bunun yerine bina ve kazanç vergilerine munyyen nispette bir zam yapılması ileri sürülmektedir.

Vilayetler, yeni şekilde tahakkukat terbit ederek vekalete bildireceklerdir. Bunun üzerine hil kümet tarafımdan hazırlanacak. Ya da Meclise sevkolunacaktır Kanun Meclisten çıkar çıkmaz 42 sene vergi tahakkukatz bu sekil de hazırlanacaktır. 

1941 yılında vatandaşları arazi sahibi yapacak uygulama!

1941'de yüksek kira bedelleri tespit edilerek cezai işlem uygulanmış!

Geri Dön