20 / 06 / 2024

1944 yılında ahşap konakların boşaltılması için mahkemeye müracaat!

1944 yılında ahşap konakların boşaltılması için mahkemeye müracaat!

1944 yılında İtfaiye, yangına karşı korunma tertibatı olmayan ahşap konakları tespit ederek boşaltılması için mahkemeye müracaat ediyormuş. Mahkeme, oda oda kiralanan 20-30 odalı konakların boşaltılması için anında karar veriyormuş.1944 yılında ahşap konakların boşaltılması için mahkemeye müracaat!


Ahşap konaklar


Ateşe karşı korunma tertibatı olmayanların boşaltılması için mahkemeye müracaat ediliyor 


    Evvelki gece Uzunçarşı'da çıkan yangının üç evin yanması, iki kişinin ölümü, on iki kişinin yaralanmasıyla neticelendiğini yazmıştık.

    Bu yangın, ateşe karşı korunma tertibatı olamayan ve bu gibi tedbirler alınmasına imkan bulunmayan ahşap konakların durumu üzerine yeniden dikkati çekmektedir. Her biri 20, 30 odalı bu binalar ya mektep ya pansiyon veya otel, yahut da oda oda kiraya verilmek suretiyle kullanılmaktadır. Nitekim evvelki gece yanan binalar da ailelere oda oda kiraya verilmişti. İstanbul'da bu gibi büyük eski konaklardan bir kısmına 150 kişinin oturacak surette kiralandığı da görülmektedir. Bu gibi binalarda bilhassa alt kattan çıkan yangınlar, üst kata oturanları tehlikeye koymaktadır.

    Yangın tehlikesine maruz bulunan bu gibi binaların vaziyeti senelerden beri Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nün üzerinde ehemmiyetle durduğu bir meseledir. Fakat bu gibi binaların boşlatılması işinde, eldeki mevzuat müsait olmadığından, güçlükle karşılaşılmaktadır.

    Mamafih içinde oturanların kalabalığına ve binaların iç taksimatına göre yangın bakımından tehlikeli olanla İtfaiye Müdürlüğü tarafından tespit edildikten sonra mahkemeye müracaat edilmektedir. Mahkemeler, yangın çıktığı takdirde insan hayatının tehlikeye gireceği tahakkuk eden binaların hemen boşaltılması için karar veriyorlar. Bu gibi mahkeme kararları bazen 24 saat neticelenmektedir. Nitekim evvelki gece Uzunçarşı'da yanan 92 numaralı konağın karşı tarafındaki 30 numaralı evin de tehlikeli durumda olduğu görülmüş ve tahliyesi için Asliye Ceza Mahkemesi'ne müracaat edilmiştir.

    Diğer taraftan Belediye, bu gibi ahşap binalarda çıkacak yangınların, evvelki geceki yangında olduğu gibi, facialarla nihayetlendirileceğini görerek evvelce hazırladığı talimatnamenin tatbikatına geçmiştir. Belediye, bu talimatnamete göre, mektep, otel, pansiyon, imalathane gibi içinde gecelenen eski ahşap konakların boşaltılması için binayı işgal edenlere mühlet vermiştir. Bu mühletlerden bir kısmı 3, bir kısmı da 6 aylıktır. Bu arada ahşap binalarda bulunan mekteplere de önümüzdeki ders yılı başına hiçbir mektep şimdiye kadar bulunduğu ahşap binayı muhafaza edemeyecektir.

    Binaların mühleti bitince, şayet tebligata rağmen boşaltılmazsa, Belediye mahkemeye müracaat ederek boşaltma kararı alacaktır. Verilen mühletlerden bir kısmının pek yakında biteceği anlaşıldığından, icraata hemen geçilecektir.


Akşam 6 Temmuz 1944 Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com

Geri Dön