20 / 04 / 2024

1957 yılında Saraçhane ve Beyazıt'taki binaların yıkımına başlanmış!

1957 yılında Saraçhane ve Beyazıt'taki binaların yıkımına başlanmış!

1957 yılında Saraçhane ile Beyazıt arasındaki bina ve dükkanlar yıkılmaya başlanmış.1957 senesinde istimlak çalışmalarına devam edilmiş.  Saraçhane ile Beyazıt arasındaki bina ve dükkanlar yıkılmış.  Söz konusu haber 1 Kasım 1957 yılında Vatan Gazetesi'nde ''istimlak devam edecek'' başlığı ile kaleme alınmış. İşte o haber... 

''İstimlak devam edecek''

Yakında Saraghane ile Beyazıt arasındaki bina ve dükkanların yıkılmasına başlanacak. Behirdeki İmar ve isimlik hareketlerine devam edilmektedir. Ben olarak Aksaray ve civari ele alınmıştır. Yeniden tanzim edilecek olan Aksaray meydanının tamamzin meydan etrafındaki binaların tahpest yapılmış ve pikim işine başlanmıştır.

Diğer taraftan Beyazıt' la Saraçhane arasındaki kısımların itimlakına da yakında başlanacaktır. İlk olarak Beyazıttan itibaren caddenin sağ tarafına düşen kısım istimlak edilecek ve bilhare sol yakanın yıkımı işine girilecektir. 

1938 yılında İstanbul'un imar planı için 17 milyon TL ayrılmış!

1935'te konut sahiplerinden alınan eksik ve fazla vergilere çözüm getirilmiş!

 


Geri Dön