03 / 03 / 2024

2014 alternatif turizm türlerinin yılı olacak!

2014 alternatif turizm türlerinin yılı olacak!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren 2014 Bütçe Programı'na göre 2014 alternatif turizm türlerinin yılı olacak. Zengin kaynaklarıyla turizm sezonunu on iki aya yaymaya çalışan Türkiye, atılımlarını gelecek yıl da sürdürecek...TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren 2014 Bütçe Programı'na göre, gelecek yıl bakanlıklar el ele vererek sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksiklikleri tamamlayarak pazarın çeşitlendirilmesini ve alternatif turizm türlerinin gelişmesini sağlayacak.


Ayrıca Kış Turizmi Master Planı hazırlanacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapılacak ve Sağlık Turizmi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak sağlık turizmine yönelik hizmet ve tesis standartlarına ilişkin genelge de yayınlanacak.


Turizmde nitelikli iş gücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi, daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi, turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi amaçlanıyor.


 Bu doğrultuda sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksiklikleri tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesi sağlanacak ve alternatif turizm türlerinin gelişimi desteklenecek. 


Kış turizmine yönelik yatırımlarda etkinlik ve sürdürülebilirliğin artırılması hedefiyle Kış Turizmi Master Planı hazırlanacak ve uygulamaya konacak.


GAP bölgesindeki potansiyel varış noktalarından biri olan Eyüp Nebi Köyü'nün (Viranşehir/Şanlıurfa) alan yönetim planı yapılarak markalaşma ve tanıtım süreçlerine ilişkin senaryolar belirlenecek. 


-Yeni tanıtma müşavirlikleri kurulacak


Dış tanıtım stratejilerinin belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi, denetimi ve finansmanına turizm işletmelerinin de katılımını sağlayacak yeni bir yapılanma konusunda düzenlemeler yapılacak. Kamu ve özel sektörün bir araya geldiği bölgesel ve ulusal turizm örgütleri kurulacak.


Yeni veya talep artışı görülen pazarlarda tanıtıma yönelik dış yapılanma oluşturulacak, bu kapsamda Brezilya (Sao Paulo), Tunus, Çin (Şanghay), Yunanistan (Atina), Avustralya (Sidney), Kanada (Toronto), Rusya (St.Petersburg) Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri faaliyete geçecek.


-Tesisler daha çevreci olacak


Turizme hizmet veren planlama, yatırım ve danışmanlık firmaları belgelendirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapılacak. 


Yeşil Yıldız belgesine sahip konaklama tesislerinin sayısı artırılacak. Türkiye turizm sektörünün uzun erimli çevresel, sosyokültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak üzere AB ölçütleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde uygulanmaya başlanan çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi Yeşil Yıldız eko-etiketleme uygulamasının özendirilerek yaygınlaştırılması konusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Konaklama tesisi personeline çevreyle ilgili eğitimler verilecek.


-Termal tesislere standart getiriliyor


Tedavi amaçlı gelen termal turist, medikal turist ve ileri yaş turisti sayısının ve gelirlerinin artırılması için yol haritası çıkarılacak ve sağlık turizmini destekleyici mevzuat çalışmaları yapılacak.


Hedef ülke, bölge ve branşları dikkate alan Sağlık Turizmi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak sağlık turizmine yönelik hizmet ve tesis standartlarına ilişkin genelge yayınlanacak; medikal turizm ve termal turizme ilişkin yönetmelikler hazırlanacak.


AA


Geri Dön