16 / 06 / 2024

2020 kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

2020 kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin ödeme süresini uzattı. Peki kira gelir vergisi nasıl hesaplanır, yöntemi nedir? İşte merak edilen detaylar...Kira geliri beyannamesi, konut ve iş yerlerinden belirli miktarlarda kira geliri elde edenler tarafından veriliyor. Kira vergisi beyannamelerinin son günü 31 Mart olarak belirlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde gelir vergisi beyannamelerinin süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: 

"31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kira geliri beyannamesi nasıl verilir?

Kira beyannamesi verecek kişiler, ikametgahının bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da gib.gov.tr internet sitesine girerek beyan işlemini gerçekleştirebilir. 

İnternet sitesinde "Hazır Beyan" bölümüne girilerek kira geliri için gerekli işlemler kolayca yapılabiliyor. 

Ayrıca cep telefonlarına indirilebilen uygulama ile işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. 

İnternet kullanamayan ya da vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzerindeki mükellefler ve okuma yazması olmayanlar ile engelli ve hasta vatandaşlar, "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi’nden yardım isteyebiliyor. Bu vatandaşlara, randevu sistemiyle Maliye Bakanlığı'ndan bir memur yönlendirilip işlemleri gerçekleştirilecek. 

Kira gelirinde istisna nedir?

Sadece konut kira gelirleri için geçerli olan ve 2019 yılında 5 bin 400 TL olarak uygulanan istisnadan aşağıda belirtilen mükellefler faydalanamıyor.

1- Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyeti olanlar,

2- İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edip beyan etmeyen veya eksik beyan eden kişiler,

3- İstisna haddinin üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 148 bin TL'yi geçenler.

Kira gelirleri vergilerinin ödemesi, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte gerçekleştirilecek.

KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA 2020

Kira gelir vergisi hesaplanması iki farklı şekilde yapılıyor. Bunlardan biri götürü gider yöntemi kira gelir vergisi ile hesaplama, diğeri ise gerçek gider yöntemi ile kira gelir vergisi hesaplama olarak biliniyor. 

Götürü gider yöntemi ile kira geliri hesaplama

Kira gelir vergisinin hesaplanmasındaki kolay metottur. Bu şekilde elde edilen toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirmenin miktarı hesaplanır.

Örnek:

2019'da elde edilen konut kira geliri toplam 15 bin TL olarak düşünülsün. Götürü gider yöntemine göre hesaplandığında öncelikle bu tutar üzerinden kiraya tabi olmayan istisna tutarı düşülür. 2019 yılı için istisna tutar 5 bin 400 TL'dir.

Şimdi;

15.000 – 5.400 = 9.600 lira. Bu tutar istisna düşüldükten sonra vergiye tabi olan tutardır. 9 bin 600 TL gelir 2019 gelir vergisi diliminde birinci vergi dilimi yani yüzde 15'lik vergi dilimine girdiğinden ödenecek kira vergisi 9.600 x %15= 1.440 TL olarak hesaplanır.

Gerçek gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira vergisini gerçek gider yöntemi ile hesaplamak götürü gider yöntemine göre biraz daha uğraştırıcıdır. Bu yöntemde gayrimenkul için yapılan giderler ödenecek kira gelirinden çıkarılır.

Örnek:

Elde ettiğiniz konut kira geliri 2019'da toplam 19 bin TL olarak düşünülsün. Bu daireye 600 TL deprem sigortası, 500 lira bakım gideri, 450 TL de elektirik harcaması yapıldığı hesaplansın. Vergiye tabi olacak kısım için önce toplam kira gelirinden istisna tutarı ve harcama tutarları çıkarılır. Sonra kalan tutar hangi vergi dilimine giriyorsa vergi o oran dilimine bağlı olur. Yani şu şekilde; 

Toplam kira geliri: 18 bin TL,

Toplam harcamalar ve istisna tutarı toplamı: 5400 + 600 + 500 + 450 = 6 bin 950 lira

Vergiye tabi olacak kısım: 11 bin 50 lira

Birinci vergi dilimi yani yüzde 15'e göre ödenecek kira vergisi: 11.050 x %15 = 1.657 TL olacaktır.

Gerçek gider yönteminde aşağıdaki ve benzeri belgeye dayandırılabilen harcamalar toplam kira geliri bedelinden çıkarılabiliyor. Bu giderler şöyle:

– Elektrik, su v.b. harcamaları,
– Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b.,
– Konutun sigorta giderleri,
– Bakım ve onarma masrafları,
– Amortisman bedelleri.

Kira gelir vergisinde beyana tabi ücretler!

Kira geliri beyannamesinde nelere dikkat edilmeli?

2020 kira geliri beyannamesinde son gün ne zaman?


Geri Dön