26 / 05 / 2024

9 maddede site yönetimleri ve bilgi edinme kanunu!

9 maddede site yönetimleri ve bilgi edinme kanunu!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetimleri ve bilgi edinme kanunu" kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...Bazı malikler, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde, site yönetimlerinden uzun dilekçelerle, uygulamaya ilişkin tasarruflarda bilgi istemekte, site yönetimleri ise bu dilekçelere cevap vermekten işle güçle uğraşmakta ve kendini güvende hissetmemekte ve bir çok sitede yönetici adayı dahi bulunamamaktadır.

Bu durumda kalan, site yönetimleri de, yalnızca  hizmeti değil yönetimi de taşere ederek sorumluluktan kurtulma yoluna gitmektedir ki site  kat malikleri hiçbir zaman yönetim sorumluluğundan kurtulamaz.

Site yönetimleri, kat malikleri kurullarını mevzuata uygun olarak oluşturdukları sürece hukuki kaygı taşımamalıdır. Çünkü, sitelerin tüzel kişiliği yoktur. Siteler özel veya tüzel, kamu kurum veya kuruluşu değildir.

“Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.” (Bilgi Edinme Kanunu madde-2)

1.    Siteler, kat maliklerince yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak üzere, bu kurul tarafından karşılaştırılır.(KMK-27)

2.    Kat malikleri kurulu yılda/iki yılda bir defadan az olmamak üzere toplanır. (KMK-29)

3.    Kat malikleri kurulu şartları sağlanan çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.(KMK-30)

4.    Kat malikleri kurulunun aldığı kararlar tüm malikleri ve onların bağlantılılarını hukuki olarak bağlar.(KMK-32)

5.    Kat maliklerinin kendi aralarında veya yöneticiler ve deneticiler arasındaki çıkan anlaşmazlıklar  kat malikleri kurulunca çözülür.(KMK-32)

6.    Site yönetimi, karar değil, icra merciidir.(KMK-35)

7.    Yönetici, yönetim planındaki tarihlerdeki kat malikler kurulunda hesap verir.(KMK-39)

8.    Kat maliklerinin yarısı isterse, yönetici her zaman hesap vermek zorundadır.(KMK-39)

9.    Kat maliki, kat malikler kurulunda alınan kararlara itiraz edebilir, mahkemeye başvurabilir.(KMK-33)

Nihat Dönmez (Site Yönetimleri Danışmanı)


www.konutsitesiyonetimi.com

3 maddede site yönetimde aidattan sorumluluk!
 


Geri Dön