21 / 06 / 2024

Açığa alınan yüksek yargı mensuplarının mal varlıkları mecliste!

Açığa alınan yüksek yargı mensuplarının mal varlıkları mecliste!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, açığa alınan veya tutuklanan yüksek yargı mensuplarının mal varlıklarını ve imar rantı iddialarını meclis gündemine taşıdı..Açığa alınan yüksek yargı mensuplarının mal varlıkları mecliste!


CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, açığa alınan veya tutuklanan yüksek yargı mensuplarının mal varlıklarını ve imar rantı iddialarını meclis gündemine taşıdı. Bekaroğlu hazırladığı soru önergesini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a iletti.


Bekaroğlu önergesinde "Bilindiği gibi FETÖ soruşturma çerçevesinde 4 bine yakın hâkim ve savcı açığa alındı; bunların büyük bir kısmı meslekten ihraç edildi, bir kısmı da tutuklandı. Bu yargıçlardan üçyüze yakını yüksek yargı (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay) üyesidir. FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve kamu görevinden çıkarılan kişilerin bazılarının mal varlıklarına el konulmaktadır. Hiç kuşku yok bu şahısların edindikleri mal varlıklarının kaynakları da araştırılmaktadır." diyerek konu ile ilgili 7 soru sordu.


Bekaroğlu'nun soruları

1. Açığa alınan ve/veya tutuklanan yüksek yargı mensuplarının mal varlıklarına el konulmuş mudur? Bu kişilerin mal varlıklarının kaynağı ile ilgili bir araştırma yapılmış mıdır?


2. Ankara'da tarla vasfındaki arsaların yüksek emsallerle imara açıldığı ve bu şekilde büyük miktarlarda rantlar edildiği bilinen bir gerçektir. Bu işleri yapan emlakçı ve müteahhitlerin çok sayıda yüksek yargı mensubunu kurdukları kooperatiflere ortak ederek konut sahibi ettikleri iddia edilmektedir. Yine bu yargı mensupları arasında birden fazla konut edinmiş çok sayıda kişi bulunduğu iddialar arasındadır. Dahası; Ankara'da konu ile ilgili olanlar arasında "kooperatif mi kurdun, lüks konut mu yapacaksın, mutlaka bir yüksek yargı mensubunu üye yap" şeklinde bir söz dolaşmaktadır. Bu iddialar doğru mudur?


3. FETÖ soruşturması çerçevesinde meslekten çıkarılan ve/veya tutuklanan yüksek yargı mensuplarının kaç tanesinin Ankara'da bu şekilde edinilmiş konutu vardır? Bu yüksek yargı mensuplarının arasında birden fazla konut sahibi olan kaç kişi var; hangisinin kaç konutu vardır?


4. Eğer bu iddialar doğruysa imar rantı peşinde olanlar, bu yüksek yargı mensuplarını niçin konut zengini etmişlerdir; ne karşılığında bu insanlara çıkarlar sağlanmıştır? Bu yüksek yargıçların arasında, bu tip imar sorunları ile ilgili davalara bakan kaç yargıç var; bu davalar nasıl sonuçlanmıştır; Bakanlığınızın bu konuda bir araştırma yapıp kamuoyunu aydınlatması mümkün müdür?


5. Ankara'da konut işi ile uğraşan ve yukarıda sözü edilen rant alanlarında son yıllarda çok sayıda çok katlı lüks konut inşaatı yapan emlakçı ve müteahhitlerden kaç tanesi FETÖ soruşturmasından tutuklandı, kaç tanesi aranıyor, bunlardan kaç tanesi yurt dışına kaçtı; bunlar isim isim tespit edilmiş midir?


6. FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklanan, yakalanamayan ya da yurt dışına kaçan Ankaralı emlakçı ve müteahhitlerin yapmış olduğu inşaatlarda kaç yüksek yargı mensubunun kaçar dairesi vardır?


7. Bilindiği gibi bu tür imar rantı ve haksız kazanç elde edilmesi işlerinde her zaman kamu görevlilerinin de parmağı vardır. Ankara'da yüksek yargı mensupları ve emlakçı ile müteahhitler arasında kurulduğu iddia edilen bu rant zincirinin diğer halkası kamu görevlileri kimlerdir; hangi belediye başkanları, belediye meclis ve imar komisyonu üyeleri bu kişilerle işbirliği yapmıştır? Bu konuları araştırmak için bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?
Geri Dön