18 / 06 / 2024

Aidat borçlularının listesini apartman kapısına asmak suç mu?

Aidat borçlularının listesini apartman kapısına asmak suç mu?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, apartman yöneticilerin aidat borçlularının kapılara asmanın suç olup olmadığı sorusu yöneltildi.Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, apartman yöneticilerin aidat borçlularının kapılara asmanın suç olup olmadığı sorusu yöneltildi.

2016 senesinde çıkan  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6 madde ile kişiye özel durumların sayılmış olmla hali dışında  3’üncü maddede kişisel veri şu şekilde tarif edildi: " ‘Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır.’ MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir."

Söz konusu bilgiler kişinin rızası olmadan açıklanamaz. Genel kural bu şekilde ancak bazı durumda açıklayabilme durumları da bulunuyor. Peki, yönetici alacak tablosunu apartman kapısına asabilir mi?
Bunun yanıtı Türk Ceza Kanunu’nda. Türk Ceza Kanunu’nun dokuzuncu bölümü ‘özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar başlığı altında bulunuyor.

 Aidat borçlularının listesini apartman kapısına asmak suç mu?

Bu başlık altında bulunan 136’ncı madde şöyle: “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Söz konusu olayda apartman yöneticisi aidat borçluların listesini ilan tablosuna asmış. Eğer bu durum suç teşkil ediyorsa şu soru sorulmalı "Her kat maliklerininin ödemesi gereken aidatların duyurulması da suç olmayacak mı?" Yasanın açıklanabilir şartlar arasında bu madde yer almıyor. Peki vatandaşa suç işlememesi için bu yasal durum nasıl anlatılmalı?

Burada önemli olan halihazırda açılan davanın sonucu oluyor. Yargıtay'ın konu ile ilgili görüşleri oldukça önemli. Fakat bu durum suç sayılmamalı. Bazı telefon ve hesap numaralarının ele geçirilmesi eylemlerine ait mahkumiyet kararları bulunuyor ancak ilan tahtası olayı rastlanılan bir olay değil.

Aidat borçlu listesi nasıl duyurulmalı? 


Geri Dön