24 / 02 / 2024

Amasya'da hem KDV'den hem de emlak vergisinden muaf 4 arazi satışa çıkıyor! 

Amasya'da hem KDV'den hem de emlak vergisinden muaf 4 arazi satışa çıkıyor! 

Amasya Milli Emlak, Amasya ili, Merkez ilçesinde yer alan 4 adet araziyi hem KDV'den hem de emlak vergisinden muaf olarak satıyor. Peki Amasya Merkez'de yer alan arazilerin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalAmasya Milli Emlak tarafından, Amasya ili, Merkez ilçesi, Ermiş, Kayabaşı, Kutu ve Ormanözü mahallelerinde yer alan 4 adet arazi satışa sunuldu. 

Amasya Merkez'de yer alan araziler için satış ihalesi açık teklif usulü ile 29 Kasım 2023 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

Amasya da hem KDV den hem de emlak vergisinden muaf 4 arazi satışa çıkıyor! 

Amasya Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan arazilerin yüzölçümleri 19 bin 294 metrekare ile 49 bin 250 metrekare arasında değişiyor. 

İmarsız olduğu belirtilen araziler için 556 bin 750 lira ile 2 milyon 372 bin lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Amasya Merkez'de yer alan arazilerin fiyatları ise 2 milyon 227 bin TL'den başlıyor, 9 milyon 488 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Hem KDV'den hem de 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf olan söz konusu araziler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor. Ayrıca 8 taksitle ödeme seçeneği de bulunuyor.  

Amasya da hem KDV den hem de emlak vergisinden muaf 4 arazi satışa çıkıyor! 

İlan metni:

AMASYA VALİLİĞİ-ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

SATIŞ  İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Taşınmaz Noİl/İlçe Köy/MahalleAdaParselYüzölçümü  m²Hazine Payı CinsiFiili Durumuİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati

79

05010113182AMASYA/MERKEZERMİŞ1734538.049,53TAMTarlaBoşİmarsız   5.708.000,00 ₺          1.427.000,0029.11.202314:30

83

05010103705AMASYA/MERKEZKAYABAŞI1019047.438,62TAMTarlaBoşİmarsız   9.488.000,00 ₺          2.372.000,0029.11.202315:30

114

05010104449AMASYA/MERKEZKUTU1211734.294,1419294,14TarlaKısmen İşgalliİmarsız   2.316.000,00 ₺              579.000,0030.11.202315:30

119

05010116518AMASYA/MERKEZORMANÖZÜ1861749.250,77TAMHam ToprakBoşİmarsız   2.227.000,00 ₺              556.750,001.12.202309:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen ilk 147 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya Milli Emlak Müdürlüğünce AMASYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 2. kat Toplantı Salonunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (banka teyit yazısıyla birlikte), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi,nüfus cüzdanı fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.)
e) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.
g) İsteklilerin, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Amasya Şubesi nezdindeki (T.C. Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı) TR93 000100 0030 0000 1000 5170 IBAN numaralı hesabına önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait dekont veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.  
3- Posta ile ya da elden teklif zarfıyla yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4-Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde AMASYA ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacaktır. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenecektir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Ancak ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına  %1 oranında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır.  Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
6- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
7-Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.amasya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (358) 218 11 66 – Dahili 410-411

NOT: İhaleye katılacak istekliler yanlarında Geçici Teminat Alındı aslı ve fotokopisini, Kimlik fotokopisini, Vekaletname aslı ve fotokopisini yanında bulundurmaları ve İhale Komisyonuna sunmaları önemle rica olunur.

 

ŞOK 18 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu: Slazanger Polar 219 TL, Mama Sandalyesi 349 TL'ye satılacak!

ATO Başkanı Gürsel Baran: Reel sektörün mavi ve beyaz yakalı işçi bulamama sorunu var!

Bakan Şimşek, 'Küresel fon akışı hızlanacak' dedi! Yabancı yatırım için tarih verdi!


Geri Dön