01 / 03 / 2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'da konut ve işyeri satıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'da konut ve işyeri satıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya mahallesinde konut, daire, pastane ve bir adet marketi satışa çıkardı. Satış, 19 Temmuz 2012 Perşembe günü saat 14:00'de yapılacakVerilen ilan şöyle;


T.C.  Ankara  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI)

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, bölgesi, ada ve parsel numarası, blok numarası, bağımsız bölüm numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-ihale 19.07.2012 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2-ihale suretiyle satışı yapılacak bağımsız bölümlerin satış şartnamesi ve bağımsız bölümlere ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3-ihaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4-ihale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5-ihale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, damga vergisi, karar pulu, ilan ve reklam giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken her türlü masraf ve giderler, Katma Değer Vergisi alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9-ihale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; ita Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

SıraAdaBağ.Böl.BulunduğuAlanArsaOdaBrütMahammen

NoilçesiMevkiiParselNiteliğiNoKat(m2)Payı (m2)SayısıAlan m2BedeliO (KDV Hariç)Geçici TeminatOİhale Saati

1ÇankayaEsatoğlu5350/13Daire62.Kat50468/5043+1110120,000.003,600.0014:00

2ÇankayaR.Oğuz Arık1298/103Konut262. Kat97410/3502+1100100,000.003,000.0014:00

3ÇankayaDikmen Vadisi16574/1Pastane97Zemin8268143/8268233400,000.0012,000.0014:00

4ÇankayaDikmen Vadisi16574/2Market98Zemin8268326/8268265600,000.0018,000.0014:00


Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.trB: 40892


İlan için tıklayın!


Geri Dön