29 / 02 / 2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık 2900 reklam mecrası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık 2900 reklam mecrası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 900 adet hizmete elverişli nokta üzerinde menkul mecra işletme hakkının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için ihale açacakAnkara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 2 bin 900 adet hizmete elverişli nokta üzerinde Menkul Mecra işletme hakkı, 10 yıl süreyle, pazarlık usulü ile yıllık 5 milyon 220 bin lira ve 156 bin 600 lira geçici teminat üzerinden kiralanacak.

İhale, 17 Kasım 2011 tarihinde  Ankara  Büyükşehir Belediyesi Merkez Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda saat 14.00te yapılacak. İhalede, teklifler menkul mecraların tamamı için verilecek.

İhaleye ilişkin geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname ve kira sözleşmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından 5 bin lira karşılığı temin edilebilecek. İhaleye giren işletmecilerin belge ve teklifleri puanlamaya tabi
 tutulacak. 80 puanı geçen işletmeciler ihaleye kabul edilecek, diğer iştirakçilerin evrakı iade edilecek. 80 puanı geçen işletmeciler arasında en yüksek fiyatı veren ihaleyi kazanacak.

Değerlendirmede esas alınacak puanlar şöyle olacak:
"Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde kaçak telekomünikasyon ve benzeri altyapı çalışması yapmamış olmak - 15 puan.
Prototip menkul mecra örneği (İhale tarihinde ihale komisyonunun göstereceği yere prototip getirilecek) - 20 puan.
İşletmenin idareye vereceği ücretsiz ve ücretli hizmetleri - 30 puan.
En az 300 personel çalıştırıyor olmak - 10 puan.
Son üç yıllık ortalama cironun 125 milyon liradan aşağı olmaması - 15 puan.
Son üç yılda yıllık karın 5 milyon liranın altında olmaması - 10 puan."

Bu arada, İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşuluyla ihaleyi feshedebilecek. Encümence görüşülerek karara bağlanan ihaleler, ita amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacak. İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.
AA


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com

Geri Dön