29 / 02 / 2024

Ankara Yenimahalle'de 12.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 12.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Satış Memurluğu Ankara Yenimahalle'de yer alan arsayı 12 milyon 864 bin TL bedelle satışa çıkardı.Ankara Satış Memurluğu  Ankara  Yenimahalle'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 12 milyon 864 bin TL olarak belirlendi.

T.C.
ANKARA (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞUNA
İZAFETEN 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2019/211 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mah., tapunun 43549 ada, 2 parselinde kayıtlı, 16.080,00 m² yüzölçümlü ARSA vasıflı taşınmazdır. Parselin bulunduğu Susuz Mah. (Dempa Sanayi Sitesi) geneli imarlı sanayi/işyeri parsellerinden oluşmaktadır. Çevresinde yapılaşma bütün olarak tamamlanmamış durumdadır. Belediye ve alt yapı hizmetlerinden kısmi olarak faydalanır konumda olup, yolları ve alt yapı çalışmaları tamamlanmamış bölgededir. Keşif tarihi itibari ile arsa üzerinde herhangi bir muhdesatın bulunmamakta olup, arsa boştur. Arsa; kuzeyinden 15 m. genişliğindeki, doğusunda 15 m. genişliğindeki, batısında 25 m. genişliğindeki imar yoluna cephelidir. Güneyinde ise, parselle bitişik olan yeşil alan bulunmaktadır. Taşınmazın, üç tarafı imar yolları ile, 1 tarafı ise park/yeşil alan ile sınırlıdır. Arsa, konum olarak düz ve hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Ankara - İstanbul Karayolunun yaklaşık 550 m. batısında, Ankara Çevre Otoyolunun 750 m. kuzeyinde, Anadolu Otoyolunun 1.400 m. doğusunda yer almaktadır.
İMAR DURUMU : 1/1000 ölçekli 84151/1 no.lu parselasyon planı kapsamında; Emsal 1.50 Hmax: serbest yapılaşma koşulları ile "konut dışı kentsel çalışma alanı" kullanımında kaldığı, parselin 2 cephesinden 15'er m.'lik, 1 cephesinden 25 m.'lik ve 1 cephesinden park alanına cepheli olduğu, parselin 25 m.'lik yola cephesinden 15 m., diğer cephelerinden 10'ar m. yapı çekme mesafeleri bulunmaktadır.
Adresi : Tapu Kaydı Gibidir.
Kıymeti : 12.864.000,00 TL.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.

1. Satış Günü : 16/11/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 13/12/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Ankara Yenimahalle de 12.8 milyon TL ye satılık arsa!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/211 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ile iş bu satış ilanı ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı, tebliğ yapılamayan alakadarlara İ.İ.K.'nun 127 nci maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

 


Geri Dön