17 / 04 / 2024

Antalya Boğaçay Projesi'nin ilk etap çalışmaları sona erdi!

Antalya Boğaçay Projesi'nin ilk etap çalışmaları sona erdi!

Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan Boğaçay Projesi’nin birinci etap çalışmaları sona erdi. Dünyanın en ünlü firmaları ve akademisyenleri ile birlikte yürütülen çalışmalar sonrasında ilk rapor tamamlandı.Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan Boğaçay Projesi’nin birinci etap çalışmaları sona erdi. 


Dünyanın en ünlü firmaları ve akademisyenleri ile birlikte yürütülen çalışmalar sonrasında ilk rapor tamamlandı. Projenin tüm yönleri ile masaya yatırıldığı çalışmalarda alınan kararlara göre; öncelikle Boğaçay havzası ve yakın çevresindeki altyapı çalışmaları ile mühendislik çözümleri gerçekleştirilecek, deniz suyu ile nehir suyunun karışmasını engelleyen kapaklı set yapılacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ve Türkiye’nin ikinci çılgın projesi olarak isimlendirilen Boğaçay Projesi’nin birinci etap çalışmaları sona erdi. Proje çalışmalarına, ASAT Genel Müdürlüğü kontrolünde, alanında dünyaca üne sahip su mühendislik firmaları ve akademisyenleri danışmanlık yaptı.


Çalışmalar sonrasında geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Planlama Danışmanı Feridun Uyar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yantaç, ASAT Genel Müdürü Faruk Karaçay ve proje yöneticilerin katıldığı bir toplantı yapılarak, Boğaçay Projesi tüm yönleri ile masaya yatırıldı.


Toplantıda, Boğaçay nehrinin beslenme havzası sınırları içerisinde kalan 927 kilometrekarelik alanın tamamı ele alınarak havza bütünü içerisindeki her türlü afet ve altyapı riskine çözüm önerileri getirildi. Havza içerisinde meydana gelmesi muhtemel; “Taşkın koruma, yer altı suyu tuzlanma riski, sedimantasyon (katı madde taşınımı ve birikimi)” sorunları detaylı olarak incelendi.


Afet modelleme yazılımları kullanıldı


Afet modelleme yazılımları kullanılarak; taşkından korunma, yer altı suyunda tuzluluk meydana gelmesi ve sedimantasyon senaryolarına ilişkin hazırlanan modeller incelendi, sonuçları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca birinci etap çalışmalarda proje kapsamında yapılması öngörülen üst yapıların etkilenebileceği tüm sorunlar ve bunların mühendislik çözümleri görüşüldü.


Toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde projenin yapılması için öncelikle Boğaçay havzası ve yakın çevresindeki altyapı çalışmaları ile mühendislik çözümlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Böylelikle havzadaki afet riskleri de tamamen çözülmüş olacak.


Ekolojik denge desteklenecek


Toplantıda alınan diğer kararlara göre; havza içerisinde Boğaçay nehri ve nehir yatağına bağlı kollar üzerinde taşkın ve sedimentin kontrolü için biriktirme, geciktirme yapıları inşa edilecek. Havzadaki sulak alanların sürdürülebilirliğinin sağlanacağı yeni sulak alanlar teşkil edilerek ekolojik denge desteklenecek. Proje kapsamında kentsel yaşam kalitesini ve turizm alternatiflerini artıracak kamu yatırımlarında kullanılmak üzere yeni kaynaklar elde edilecek.


STK’lara sunulacak


Boğaçayı Taşkın Önleme ve 1. Etap Üst Yapı Avan Projelerinin nihai sunumu en geç Eylül ayı içinde tamamlanarak Antalya'da meslek odaları,sivil toplum örgütleri ve kent dinamiklerinin görüşüne sunulacak. Bu toplantılar neticesinde her türlü görüş, öneri, eleştiri ve değerlendirme dikkate alınarak, taşkın önlemeye yönelik nihai proje DSİ yetkililerinin onayına sunulacak.


2016’da ilk etap başlayacak


DSİ Genel Müdürlüğü’nün projeyi onaylaması ile birlikte; denizden yaklaşık 2 kilometre karaya doğru olan 1. etap çalışmalarının inşaatına 2016 yılı içerisinde başlanması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçay Projesi’nin 1. etabını görev süresi içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.


Toki Haber 


Geri Dön