29 / 05 / 2024

Avrupa teknik değerlendirmesi nasıl yapılır?

Avrupa teknik değerlendirmesi nasıl yapılır?

Avrupa teknik değerlendirmesi, bir yapı malzemesinin temel karakteristiklerine ilişkin yapılan değerlendirmeyi ifade ediyor. Peki, Avrupa teknik değerlendirmesi nasıl yapılır diye soruyorsanız yanıtı haberimizde bulabilirsiniz...Avrupa teknik değerlendirmesi nasıl yapılır?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında verilen tanımlamalara göre Avrupa teknik değerlendirmesi 4. maddenin "c" bendinde şu şekilde açıklanıyor;


"c) Avrupa Teknik Değerlendirmesi: Bir yapı malzemesinin temel karakteristiklerine ilişkin performansının Avrupa Değerlendirme Esasına göre belgeye dayalı olarak değerlendirmesine deniyor."


Yukarıda yer alan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, Avrupa teknik değerlendirmesi yapı malzemesi üreten imalatçının isteği üzerine yapılan; Teknik Değerlendirme Kuruluşu tarafından hazırlanan değerlendirmeleri ifade ediyor. "Avrupa teknik değerlendirmesi nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı da yine aynı yönetmelik kapsamında 28. maddede ele alınıyor.


Avrupa teknik değerlendirmesi nasıl yapılır?

MADDE 28 – 

(1) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalâtçının talebi üzerine, 23 üncü maddede ve Ek II’de belirtilen yönteme uygun olarak hazırlanan Avrupa Değerlendirme Esasına dayanılarak Teknik Değerlendirme Kuruluşu tarafından hazırlanır. Avrupa Teknik Değerlendirmesi, halihazırda bir Avrupa Değerlendirme Esası var ise, uyumlaştırılmış bir standart için önceden bir talimat yayımlanmış olsa bile hazırlanabilir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başladıktan sonra bu teknik değerlendirme ile ilgili olarak Teknik Değerlendirme Kuruluşunca hazırlık ve işlem yapılamaz.


(2) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalatçı tarafından beyan edilen kullanım amacına uygun olarak temel karakteristiklerin seviye, sınıf veya bir tanım şeklinde beyan edilecek performansı ile birlikte performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin uygulanmasında gerekli olan teknik detayları içerir. Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebini alan Teknik Değerlendirme Kuruluşu ile imalatçının temel gerekler konusunda mutabakata varmaları gerekir. Komisyonca oluşturulan Avrupa Teknik Değerlendirmesi formatı Bakanlıkça duyurulur.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön