19 / 06 / 2024

Bağcılar Bağlar Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Bağcılar Bağlar Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi, 536 Parsel ve 3256 Ada 2 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16 Haziran 2021 tarihli ve 1125289 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alana ilişkin NİP-34947833 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-34906377 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi uyarınca 16 Haziran 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Bağcılar Bağlar Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın


Geri Dön