05 / 03 / 2024

Bakanlık Kentsel Dönüşümde 50 Soru 50 Cevap kitapçığı çıkarttı!

Bakanlık Kentsel Dönüşümde 50 Soru 50 Cevap kitapçığı çıkarttı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili en çok merak ettiği konulara "Kentsel Dönüşümde 50 Soru 50 Cevap" adlı kitapçıkta açıklık getirdi..

-Kitapçıkta, konutları yıkılan hak sahiplerini nelerin beklediğinden ruhsatsız yapıların kredi durumuna kadar dönüşümle ilgili akıllara takılan soruların yanıtları yer alıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili en çok merak ettiği konulara "Kentsel Dönüşümde 50 Soru 50 Cevap" adlı kitapçıkta açıklık getirdi.

Kitapçıkta, konutları yıkılan hak sahiplerini nelerin beklediğinden ruhsatsız yapıların kredi durumuna kadar dönüşümle ilgili akıllara takılan birçok sorunun cevabı bulunuyor.

Bakanlığın, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırladığı kitapçıktaki soru ve yanıtlarından bazıları şöyle:

-Konutları yıkılan hak sahiplerini neler bekliyor? Başka semtlere geçici olarak mı taşınacaklar, herkes kendi konutuna dönebilecek mi?

6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak dönüşümde öncelikli hedef yerinde dönüşümü sağlamaktır. Ancak teknik nedenlerden dönüşümün imkansız olduğu alanlar için rezerv yapı alanları değerlendirilecek.

-Binası eski olanlar veya birinci derece deprem kuşağında yer almayan bina sahipleri kanundan faydalanabilecek mi?

Binanın bulunduğu yere, yaşına ve deprem bölgesine bakılmaksızın yapılacak tespit sonrasında riskli olduğu belirlenecek binaların malikleri, kanunda tanınan haklardan faydalanabilecek.

-Dönüşüm uygulamalarıyla ilgili dava açma hakkı yok mu?


Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 2577 sayılı Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Ancak bu davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilemez.


-"Engel olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulabilir"-


-Binasının risk tespitini yaptırmak isteyenlere diğer maliklerin engel olması durumunda ne yapılmalıdır?

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ile işlemlerini engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

-Riskli tespit edilen ve boşaltılması için süre verilen binadaki maliklerden veya kiracılardan tahliye etmeyen olursa nasıl yol izlenir?


Verilen sürede konutunu tahliye etmeyen malik veya kiracılar, İstanbul,  İzmir  ve Bursa'da altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüklerine, diğer illerde çevre ve şehircilik il müdürlüklerine bildirilir. Müdürlükçe tahliye etmeyenler hakkında tutanak tutularak suç duyurusunda bulunulur. Buna rağmen tahliye gerçekleşmezse, verilen sürenin sonunda belediyelerce tahliye ve yıkım gerçekleştirilir.


-"Ruhsatsız yapı maliklerine kira yardımı"-


-Oturduğu binası riskli tespit edilen vatandaş, dönüşüm süreci başlayana kadar burada oturmak istemiyorsa ne yapabilir?

Kanun uyarınca, anlaşmayla tahliye edilen riskli yapıların maliklerine mümkün olması halinde geçici konut veya iş yeri tahsisi, mümkün olmaması halinde ise kira yardımı yapılmaktadır.

-Anlaşma yoluna gitmeyen malikler, başta kira yardımı olmak üzere diğer imkanlardan yararlanabiliyor mu?

Kanunda belirtilen haklardan faydalanabilmek için anlaşmayla tahliye şartına uymak gerekiyor.

-Ruhsatsız yapıların kredi durumu nasıl olacak?

Ruhsatsız yapı malikleri, mevcut durumdaki arsa paylı tapuları üzerinden, kira yardımı veya faiz desteğinden faydalanabilecek."


Kitapçıkta ayrıca risk tespitinin maliyeti, kira yardımı ve banka faizi destekleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

Vatandaşlar, kentsel dönüşümle ilgili tüm sorularının yanıtlarını, 24 saat faaliyette olan "ALO 181 Çevre ve Şehircilik Hattı"ndan da alabiliyor.


AA


Geri Dön