25 / 04 / 2024

Başakşehir Güvercintepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Başakşehir Güvercintepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi 338 Ada 2 Parsel, 243 Ada 11 Parsel İle 243 Ada 12 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 23 Aralık 2021 tarihli ve 2510707 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi 338 Ada 2 Parsel, 243 Ada 11 Parsel İle 243 Ada 12 Parselin Bir Kısmına İlişkin NİP- 34961578 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34973096 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’nin 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun uyarınca re'sen 23 Aralık 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Başakşehir Güvercintepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın


Geri Dön