17 / 04 / 2024

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi 33 Metrelik Yolun Batısındaki Park Alanının Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 25 Nisan 2022 tarihli ve 3462149 sayılı yazısı ile; 2014/6028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirildiği alan sınırlarının içerisinde ve 07 Nisan 2020 tarihli ve 105645 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile sınırları güncellenen Yenişehir Rezerv Yapı Alanı sınırlarının kısmen içerisinde kalan alanda eğitim alanı amaçlı hazırlanan İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi 33 Metrelik Yolun Batısındaki Park Alanının Bir Kısmına ilişkin NİP-34094442 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34398705 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca 25 Nisan 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandı.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 29 Nisan 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın 

Tuzla Aydıntepe Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi, Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Kartal Esentepe Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!


Geri Dön