22 / 04 / 2024

Başakşehir’deki 5.7 milyon metrekarelik alan Kanal İstanbul için özel proje alanı ilan edildi!

Başakşehir’deki 5.7 milyon metrekarelik alan Kanal İstanbul için özel proje alanı ilan edildi!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Tatarcık Bölgesi “Özel Proje Alanına” İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.Başakşehir Tatarcık bölgesinin imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi ve askıya çıkarıldı. Plan açıklama raporunda, 576 hektar yani 5 milyon 760 bin metrekare büyüklükte alanın bakanlıkça ilan edilen “Özel Proje Alanı” içinde kaldığı, bir kısmının da bakanlığın 2019'da revize ettiği 'rezerv konut alanı'na dahil olduğu belirtildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 11.06.2020 tarihli ve E.114984 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Tatarcık Bölgesi “Özel Proje Alanına” İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin CDP-34815206 plan işlem numarası ile 22.05.2020 tarihinde, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının NİP-34608271 ve UİP-34817898 plan işlem numaraları ile Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 11.06.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 22.06.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın


Geri Dön