25 / 06 / 2024

Bb Home Emlak Mobilya Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Bb Home Emlak Mobilya Ticaret Limited Şirketi  Şişli’de  50 bin TL sermaye bedeli  ile Bedirhan Bayazıt tarafından kuruldu.Bb Home Emlak Mobilya Ticaret Limited Şirketi  Şişli’de  50 bin TL sermaye bedeli  ile Bedirhan Bayazıt tarafından kuruldu.

Bb Home Emlak Mobilya Ticaret Limited Şirketi konusu:

1-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkul e bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak 3-Gayrimenkul e dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak. 4-Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak. 5-Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 6- Gayrimenkulleri e ilgili coğrafi yapı vergi hukuku mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri ipotek haciz ve takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek. 7-Gayrımenkul acentelerinin faaliyetlerinde bulunmak , gayrimenkulleri ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması , satılması ve kiralanmasında aracılık faaliyetlerinde bulunmak. 8-Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması ,kiraya verilmesi ve bir ücret ve ya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetlerinde bulunmak. 9- Bina projelerinin geliştirilmesi satışa yönelik bina projeleri için mali , teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi faaliyetlerinde bulunmak. 10-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 11-ikamet amaçlı olmayan fabrika , atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul , otel , işyeri , mağaza , alışveriş merkezi , lokanta , kapalı spor tesisi , cami ,kapalı otopark , tuvalet vb. yerlerin inşaatını yapmak 12-binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi faaliyetlerinde bulunmak. 13-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 14-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 15-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 16-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 17- Gayrimenkul ile ilgili komisyonculuk ve arabuluculuk hizmetlerinde bulunmak. ayrıca ilgili gayrimenkullerle ilgili satış ve pazarlamasında bulunmak. 18- bahçe mobilyaları dekorasyon malzemeleri diğer mobilya ve benzeri ürünlerin ayrıca amaç konu içerisindeki iştigal konuları ile ilgili ürünlerin E Ticaretini yapmak 19-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak 20--Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halı fleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı ,çatı tadilat işleri yapmak. 21- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Geri Dön