24 / 06 / 2024

Bb Int Gayrimenkul Danışmanlık Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Bb Int Gayrimenkul Danışmanlık Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de Batuhan Bahıtlı tarafından kuruldu.
Bb Int Gayrimenkul Danışmanlık Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de Batuhan Bahıtlı tarafından kuruldu.

Bb Int Gayrimenkul Danışmanlık Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3.Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4.Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5.Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak 6.Komisyon mukabilinde yurtiçinde ve yurtdışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak 7.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt, proje, tesisat ve montaj işleri yapmak müstakil konut, Prefabrike inşaat ve meskenler, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, yapmak, yaptırmak ve bunlar satmak, kiraya vermek. Her türlü inşaat taahhüt işleri ile konut, işyeri, ticarethane, endüstri tesisleri, santraller trafo merkezleri, telefon telgraf, enerji nakil hat ve tesisleri, her türlü telekomünikasyon tesislerinin inşaat projelerini hazırlamak ve inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. 8.Her türlü inşaat malzemelerini toptan ve perakende alımı satımı, ithalatı ve ihracatı, ticaret ve pazarlamasını yapmak. 9.Ticari ve turistik amaçlı her türlü motorlu ve motorsuz araçları, nakil vasıtaları, inşaatla ilgili her nevi makine, tesis satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve gerektiğinde satmak. 10.Her türlü malın toptan ve perakende alım satım imalat ithalat ve ihracatını yapmak. 11.Her türlü seyahat acenteleri kurarak yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 12.Şirket turizme yönelik yurtiçinde ve yurtdışında otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, dinlenme evleri, gazino, restoran, otopark, su sporları tesisleri, aquapark, plaj, bar, lokanta, kafeterya, büfe, spor tesisleri, yat, liman, havaalanı, dağ evleri ve üniteleri, termal istasyonları, konaklama, dinlenme, gezme, eğlence gibi yerler yapmak, yaptırmak, kurmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek. 13.Şirket amacını ve konularını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili olarak mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerinde bulunabilir. 14.Yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir, yukarıda yazılı işle iştigal eden fabrika, firma ve müesseselerle işbirliği yapabilir. Bunların acentelik, distribütörlük mümessilliğini ve danışmanlığını yapabilir. Aracılık hizmetlerinde bulunabilir. 15.İştigal konuları ile ilgili olarak gerektiğinde fabrika atölye kurabilir, kurulu tesisleri satın alabilir veya bu emtiaları fason olarak başka firmalara yaptırabilir. 16.Yukarıda yazılı işlerle ilgili araç, makine, yedek parça ithalatını ihracatını organizasyonunu dahili ve harici ticaretini yapabilir. 17.Konusu ile ilgili gümrüksüz sahalarda ve serbest bölgelerde şubeler açabilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında müsaade edilen mahallerde gümrük satış mağazası açabilir. 18.Konusu ile ilgili patent alabilir, marka tescil ettirebilir. 19.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket taşınmazlarını gerek şirketin ve gerekse üçüncü şahıs ve şirketlerin bankalardan alacağı kredilerin (Borçların) teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir.
 


Geri Dön