18 / 07 / 2024

Belediye, Isparta ve Malatya’da 12 adet gayrimenkul satıyor! 207 bin  TL'den başlayan fiyatlarla…

Belediye, Isparta ve Malatya’da 12 adet gayrimenkul satıyor! 207 bin  TL'den başlayan fiyatlarla…

Isparta ve Malatya’da toplam 12 adet gayrimenkul 207 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte arsa ve arazilerin satışıyla ilgili ayrıntılar…
Isparta Yenişarbademli ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından, toplam 12 gayrimenkul satışa çıkarıldı. Belediyeler gayrimenkullerin satış koşullarını ayrıntılarıyla yayımladı.

Isparta Yenişarbademli Belediyesi 5 adet tarlayı satışa çıkardı. Satış ihalesi 26 Temmuz 2024 saat 14:00’da gerçekleşecek. Tarlaların büyüklükleri 830 metrekare ile 7 bin 100 metrekare arasında değişiyor.

Yenişarbademli Gölyaka Mahallesi’nde bulunan tarlaların geçici teminat bedelleri 6 bin 225 TL ile 53 bin 254 TL arasında değişiyor. Fiyatları ise 207 bin 525 TL ile 1 milyon 775 bin 162 TL arasında.

Belediye, Isparta ve Malatya’da 12 adet gayrimenkul satıyor! 207 bin  TL den başlayan fiyatlarla…

MALATYA’DA 7 ADET ARSA SATILIYOR

Malatya Yeşilyurt Belediyesi de 7 adet arsayı 30 Temmuz'da satışa çıkarıyor. Satış ihalesi açık teklif usulü ile saat 10:00'da yapılacak. Arsaların büyüklükleri 600 metrekare ile 824,98 metrekare arasında değişiyor.

Malatya Yeşilyurt'taki arsaların geçici teminat bedelleri 54 bin TL ile 191 bin 400 TL arasında, fiyatları da 1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 769 bin 504 TL arasında değişiyor.

 

İŞTE O İLANLAR

YENİŞARBADEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN İLANI 

İdare: Gündoğdu Mah. Cumhuriyet Cad. No:81 Yenişarbademli/ISPARTA
Tel:02464314002 Fax:02464314174
1.Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 5 adet taşınmaz (tarla), şartnamesi dâhilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 maddesi (c) fıkrası gereği 26.07.2024 tarihinde saat:14.00’da Yenişarbademli Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümenliğimizce Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2.Satışa çıkarılan taşınmazların bilgileri aşağıda yer almaktadır.


Sıra
No


Mahallesi


Pafta/Ada No


Parsel No


Cinsi


Alanı (m2)


Muhammen Bedel (TL)


%3 Geçici Teminatı (TL)

1

Gölyaka

166

1

Tarla

7100.65

1.775.162,50 TL

53.254,88 TL

2

Gölyaka

210

18

Tarla

830.1

207.525,00 TL

6.225,75 TL

3

Gölyaka

164

14

Tarla

1953.03

488.257,50 TL

14.647,73 TL

4

Gölyaka

224

25

Tarla

1811.86

452.965,00 TL

13.588,95 TL

5

Gölyaka

255

3

Tarla

3517.84

879.460,00 TL

26.383,80 TL

3. İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki evrakları ihale saatinden önce belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir: a) Yerleşim yeri belgesi, b)Nüfus cüzdanı fotokopisi, c)Geçici teminat makbuzu, ç)Tüzel kişilerden yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet durum belgesi ve şirketin ana sözleşmesi, d)Belediyemize borcu bulunan, ihalelere katılmaktan yasaklı olan özel veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı ‘’Borcu Yoktur.’’ yazısı, e)‘’Tarla Satış Şartnamesinin’’ ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması zorunludur. Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir, f)Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tastikli vekaletname ile imza beyannamesi.
4. İhaleye katılacaklar ihale günü ihale saatinde en az 30 dakika önce Fen İşleri Müdürlüğüne evraklarını teslim ederek hazır olacaklardır.
5. 2886 sayılı devlet ihale kanunu 29. Maddesi gereğince ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6. İhale üzerinde kalan istekli İhale bedelini,  ihale onay tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Belediyemiz tahsildarlığına makbuz karşılığı yada Belediyemize ait T.C. Yenişarbademli Ziraat Bankası Şubesindeki TR **********************14 nolu belediyemize ait banka hesabına ödemek zorundadır.
7. İhale konusu işle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından karşılanacaktır.

MALATYA / YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2024 tarih ve 114 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 07.05.2024 tarih ve 293 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

S. No

Mahalle

Niteliği

Yüz Ölçümü (m2)

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

Doküman Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

Mollakasım Mah.456 Ada 3 Parsel

Arsa

600,00 m2

54.000,00 TL

1.800.000,00 TL

1.250,00 TL

31.07.2024
10:00

2

Mollakasım Mah.456 Ada 4 Parsel

Arsa

600,04 m2

54.010,00 TL

1.800.120,00 TL

1.250,00 TL

31.07.2024
10:10

3

Mollakasım Mah.456 Ada 5 Parsel

Arsa

687,53 m2

61.900,00 TL

2.062.590,00 TL

1.250,00 TL

31.07.2024
10:20

4

Mollakasım Mah.456 Ada 6 Parsel

Arsa

824,98 m2

90.400,00 TL

3.011.177,00 TL

1.250,00 TL

31.07.2024
10:30

5

Mollakasım Mah.456 Ada 12 Parsel

Arsa

2.125,97 m2

191.400,00 TL

6.377.910,00 TL

1.250,00 TL

31.07.2024
10:40

6

Mollakasım Mah.456 Ada 15 Parsel

Arsa

814,56 m2

83.100,00 TL

2.769.504,00 TL

1.250,00 TL

31.07.2024
10:50

7

Mollakasım Mah.456 Ada 16 Parsel

Arsa

815,00 m2

83.150,00 TL

2.771.000,00 TL

1.250,00 TL

31.07.2024
11:00İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

 1. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı

 2. Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya

 3.  Telefon ve Faks numarası: 0 (422) 377 77 77 (4163) ve 0 (422) 238 33 53

2) İşin Adı: “MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ”
3) İhalenin Yeri ve Zamanı:

 1. Yapılacağı Yer: Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) No:2 Yeşilyurt/Malatya

 2. Tarihi ve Saati: 31.07.2024, Çarşamba günü saat: 10:00

4) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 31.07.2024, Çarşamba günü saat: 09:59
5) Tekliflerin Verileceği Yer: Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya

6) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
             İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;

 1. Taşınmaz mal satış şartnamesi,

 2. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

 3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup Verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi  (gerçek kişiler için )

 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.      

Tüm katılımcılar için;
7) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. İştirakçi aşağıda belirtilen ve dosyasında bulunan imar durumlarını önceden bilerek ihaleye katıldığını peşinen kabul eder.

8) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. Tapu kütüğünde varsa şerh ve beyanların terkini Belediyemizce yapılacak olup bu süreçte yapı ruhsatına ilişkin süreç istekli tarafından yasal başvuru yapılması halinde Belediyece yürütülecektir.

9) İhale alıcısı, satışı yapılacak taşınmazın ihale de belirlenen ve onaylanan satış bedelini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının 10. Madde’de açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde tamamını Yeşilyurt Belediyesi hesaplarına yatıracaktır. İhale bedelinin verilen gün içerisinde ödenmemesi durumunda,  ihale tek taraflı olarak fesh edilerek yatırılan geçici teminat kesin teminata çevrilerek Yeşilyurt Belediyesine irat kaydedilir.

10) Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR79 0001 0021 8425 2267 2150 22 (Destek Hizmetleri Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödeme yapılacaktır.)

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 31.07.2024 Saat 09:59'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya adresine sıra numaralı alındılar karşılığında verilebilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

Tapusuz 2B arazisi nedir? Yatırım potansiyeli ve riskleri neler?

Belediyeler, İzmir'de konut, iş yeri ve arazi satıyor! Fiyatlar dudak uçuklattı!

Ev sahibi kiracı davalarındaki belirsizlik isyan ettirdi! Dava mı açıyoruz, evrene dilek mi diliyoruz belli değil!

İzmir'de kentsel dönüşüm müjdesi: 0,69 faizle, 180 ay vadeli kredi verilecek! 


Geri Dön