05 / 03 / 2024

Belediye'den ucuz arsa fırsatı! O ilde 115 bin TL'den başlayan fiyatlarla 48 adet arsa satılıyor!

Belediye'den ucuz arsa fırsatı! O ilde 115 bin TL'den başlayan fiyatlarla 48 adet arsa satılıyor!

Balıkesir Karesi Belediyesi, Balıkesir Karesi'de yer alan 48 adet arsayı 115 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. Peki Balıkesir'deki arsaların büyüklükleri ne kadar? İhalesi ne zaman? Balıkesir Karesi Belediye Başkanlığı tarafından, Balıkesir ili, Karesi ilçesinde yer alan 48 adet arsa satışa sunuluyor. 

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yer alan 48 adet arsa için satış ihalesi açık teklif usulü ile 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale saat 17:30'da yapılacak. 

Belediye den ucuz arsa fırsatı! O ilde 115 bin TL den başlayan fiyatlarla 48 adet arsa satılıyor!

Karesi Belediyesi'nin satışa sunduğu arsaların büyüklükleri 381,74 metrekare ile 2 bin 340 metrekare arasında değişiyor. Konutların imarı mesken alanı olarak belirtildi. 

Balıkesir Karesi'de yer alan arsalar için 3 bin 450 TL'den başlayan geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Satışı yapılacak arsaların fiyatları ise 115 bin Türk Lirası'ndan başlıyor, 6 milyon 410 bin Türk Lirası'nda kadar yükseliyor. 

Belediye den ucuz arsa fırsatı! O ilde 115 bin TL den başlayan fiyatlarla 48 adet arsa satılıyor!

İlan metni:

KARESİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2- İhale Konusu
Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100  Karesi / BALIKESİR a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202 b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
Faks numarası 0-266- 2436709
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.  
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
  İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b)  Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d)  İkametgah İlmühaberi,                                                                                                        
e)  Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g)  İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6-  İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 27.12.2023 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar İmar  ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza  ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.
İHALE BAŞVURULARI 27.12.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17:30 KADAR YAPILABİLECEKTİR
İHALE SIRA NOİHALE
TARİHİ
İHALE SAATİMAHALLEADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ (m2)BLOK NOCİNSİHİSSE
ORANI
İMAR DURUMUGEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
128.12.202309:30AKTARMA1274465,91-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺9.000,00₺300.000,00
228.12.202309:35DÜZOBA1033495,49-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺5.250,00₺175.000,00
328.12.202309:40DÜZOBA1125641.429,55-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺16.500,00₺550.000,00
428.12.202309:45DÜZOBA1125651.336,30-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺14.100,00₺470.000,00
528.12.202309:50DÜZOBA1125661.413,75-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺14.850,00₺495.000,00
628.12.202309:55DÜZOBA1125671.633,10-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺17.100,00₺570.000,00
728.12.202310:00DÜZOBA1125691.320,36-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺13.800,00₺460.000,00
828.12.202310:05DÜZOBA1125701.207,81-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺12.750,00₺425.000,00
928.12.202310:10TOYBELEN1122891,58-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺9.000,00₺300.000,00
1028.12.202310:15TURPLU155387381,74-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺3.450,00₺115.000,00
1128.12.202310:20TURPLU155388386,62-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺3.450,00₺115.000,00
1228.12.202310:25TURPLU155389388,00-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺3.450,00₺115.000,00
1328.12.202310:30TURPLU155390491,18-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺4.500,00₺150.000,00
1428.12.202310:35YENİCE İSKENDER1167404,98-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺3.600,00₺120.000,00
1528.12.202310:40YENİCE İSKENDER1169668,46-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺6.000,00₺200.000,00
1628.12.202310:45YEROLUK113162.059,78-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺18.600,00₺620.000,00
1728.12.202310:50YEROLUK113172.020,14-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺18.150,00₺605.000,00
1828.12.202310:55YEROLUK113181.965,46-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺17.700,00₺590.000,00
1928.12.202311:00YEROLUK113191.621,56-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺14.550,00₺485.000,00
2028.12.202311:05YEROLUK11342.340,89-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺21.000,00₺700.000,00
2128.12.202311:10KALAYCILAR10410799,90-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺42.000,00₺1.400.000,00
2228.12.202311:15KALAYCILAR10411800,10-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺42.000,00₺1.400.000,00
2328.12.202311:20KALAYCILAR10412799,90-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺42.000,00₺1.400.000,00
2428.12.202311:25KALAYCILAR10413800,04-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺42.000,00₺1.400.000,00
2528.12.202311:30KALAYCILAR10414800,07-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺42.000,00₺1.400.000,00
2628.12.202311:35KALAYCILAR10415800,08-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺42.000,00₺1.400.000,00
2728.12.202311:40KALAYCILAR10416800,04-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺42.000,00₺1.400.000,00
2828.12.202311:45KALAYCILAR10417760,01-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺39.900,00₺1.330.000,00
2928.12.202311:50KALAYCILAR10418759,39-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺39.900,00₺1.330.000,00
3028.12.202311:55KALAYCILAR1049983,90-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺51.600,00₺1.720.000,00
3128.12.202312:00KALAYCILAR1051754,54-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺33.900,00₺1.130.000,00
3228.12.202312:05KALAYCILAR1052760,06-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺34.200,00₺1.140.000,00
3328.12.202312:10KALAYCILAR1053799,82-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺36.000,00₺1.200.000,00
3428.12.202312:15KALAYCILAR1054800,09-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺36.000,00₺1.200.000,00
3528.12.202312:20KALAYCILAR1055800,26-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺36.000,00₺1.200.000,00
3628.12.202312:25KALAYCILAR1056800,43-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺36.000,00₺1.200.000,00
3728.12.202312:30KALAYCILAR1057759,87-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺34.200,00₺1.140.000,00
3828.12.202314:00KALAYCILAR1058800,13-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺36.000,00₺1.200.000,00
3928.12.202314:05KALAYCILAR10514880,07-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺39.600,00₺1.320.000,00
4028.12.202314:10KALAYCILAR10515879,68-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺39.600,00₺1.320.000,00
4128.12.202314:15KALAYCILAR10516879,66-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺39.600,00₺1.320.000,00
4228.12.202314:20KALAYCILAR10517879,47-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺39.600,00₺1.320.000,00
4328.12.202314:25KALAYCILAR10518890,96-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺40.050,00₺1.335.000,00
4428.12.202314:30KALAYCILAR1123800,08-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺48.000,00₺1.600.000,00
4528.12.202314:35NAİPLİ137201.230,48-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺73.800,00₺2.460.000,00
4628.12.202314:40NAİPLİ137211.193,22-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺71.400,00₺2.380.000,00
4728.12.202314:45NAİPLİ137221.253,25-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺75.000,00₺2.500.000,00
4828.12.202314:50NAİPLİ19739600,14-ARSATAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı ₺36.000,00₺1.200.000,00

6 Şubat depremlerinden sonra Şanlıurfa'dan korkutan rakam! Tam 6 bin 736 bina yıkıldı!

'Kentsel dönüşümün amacı depreme hazırlık mı, rant mı?' sorusu soruldu! Vatandaşlardan en çok hangi yanıt geldi?

Son Dakika: Kamu-Sen'den memur ve emekli maaşlarına zam talebi! 2024'te maaşlar ne kadar artacak?

 


Geri Dön