21 / 02 / 2024

Beşiktaş Ulus'taki Dostlar Sitesi'nde 650 bin TL'ye icradan daire!

Beşiktaş Ulus'taki Dostlar Sitesi'nde 650 bin TL'ye icradan daire!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Arnavutköy mahallesinde bulunan Dostlar Sitesi'ndeki konutu 650 bin TL'ye satışa çıkardı. İlk satış, 27 Mart 2012 Salı günü gerçekleştirilecek

Referans Göktürk'te konut almak isteyenler için lansmana özel indirim! 

Verilen ilan şöyle;   İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2011/336   Bir borçtan dolayı İPOTEKLİ bulunan ve aşağıda özellikleri yazılı taşınmazların açık arttırma sureti ile satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir, Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.   TAŞINMAZIN TAPU KAYDI; - İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Amavutköy Mah. 76 Pafta, 1379 Ada, 7 Parsel, 4 nolu bağımsız. Bölümde bulunan gayrimenkul   TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Şehircilik Bürosu tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 28.01.2011 tarih, 819 sayılı imar durumu belgesine göre satışa konu taşınmaz; 18.06.1993 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Boğaziçi Nazım İmar Planı ve, 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Boğaziçi Uygulama İmar Planı kapsamında, 05.01.1972 onanlı 1/1000 ölçekli mevzi imar planında, H:İ8,50 mt. İrtifaında, ayrık inşaat nizamında, "konut" alanında yapılanma şartlarına sahiptir.   TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kültür Mahallesi, A. Adnan Saygun Caddesinde, tapunun 76 pafta, 1379 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı ve A. Adnan Saygun Caddesinden 5 dış kapı numarası alan 1,091,00 m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Dostlar Sitesi 1, Blokta 2400/50000 arsa paylı zemin kat (4) Nolu meskenin tamamı niteliğindedir, Bodrum kat + Zemin Kat + 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda blok nizamda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, katlarında üçer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ile asansörü mevcut ana binanın zemin katında, yoldan bakışa göre arka cephede yer alan daire; girişte antre-bol üzerinde salon, mutfak, çamaşır odası olarak kullanılan WC, antreden geçilen gece holü üzerinde banyo-WC, bir tanesi balkonlu üç odadan ibaret, balkonlu kapalı kullanım alanına dahil edilmiş durumda, 134 m2 alana sahip, antre, mutfak zemini mermer, salon ve oda zeminleri ahşap parke duvarları sıvalı ve boyalı, pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, mutfak, banyo-VVC duvarları tavana kadar fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda duş kabinli tekne, klozet, lavabo, sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat kalorifer tesisatı mevcuttur. Taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarm talep gören konut alanında yer almaktadır.   TAŞINMAZLARIN KIYMETİ:   Satış konusu olan taşınmaza 650.000,00.-TL değerinde olduğu tespit edilmiştir.   SATIŞ ŞARTLARI:   1) Taşınmazın ; 1,satış 27/03/2012 günü saat 09:30'dan 09:40'a kadar İstanbul 10. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle; Taşınmazın 2,satışı için 06/04/2012 günü aynı yerde saat 09:30'dan 09:40'a kadar artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen toymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilmesi ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oramnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat-mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale pulu, Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV, tapu harç ve masrafları, tahliye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.   3) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.   4) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale karan kaldırılarak İİK 133. maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az 7 gün önce yapılacak ilan ile yerinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümlere uyması şartı ile taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğü' nce tahsil olunur. İİK 127. maddesi gereğince, iş bu satış ilam, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebliğ yerine kaim olacaktır   5) Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.   6) Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/336 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (İİKm.126)   (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.   İşbu satış ilanı tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.   Basın No: 4846 www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!

Geri Dön