01 / 03 / 2024

Beşiktaş'a açık hava müzesi kurulacak!

Beşiktaş'a açık hava müzesi kurulacak!

Beşiktaş'ta Kabataş-Mecidiyeköy–Mahmutbey metro hattı kazılarında ortaya çıkan ve İstanbul’da ilk Türklerin izleri olarak yorumlanan kurgan tipi mezarlar için açık hava müzesi kurulacağı açıklandı. Beşiktaş'ta Kabataş-Mecidiyeköy–Mahmutbey metro hattı kazılarında İstanbul’da ilk Türklerin izleri olarak yorumlanan kurgan tipi mezarlar bulundu. Tarihi eserler için açık hava müzesi kurulacağı açıklandı.

Hürriyet Gazetesi'nden Ömer Bilge'nin haberine göre, Beşiktaş’taki metro istasyon kazılarında ortaya çıkan ve İstanbul’da ilk Türklerin izleri olarak yorumlanan kurgan tipi mezarlar için yerinde koruma ve sergileme kararı alındı. İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu önerilen projeyi bazı değişikliklerle kabul etti. Metro istasyonunu kullananlar ve istasyon etreafındakiler üstten cam bloklardan mezarları görebilecekler. İBB, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kazı alanında bulunan mezarlar ve buluntuların koruma kurulu kararı doğrultusunda açık hava müzesi şeklinde İstanbulluların beğenisine sunulacaktır.”

İBB finanse ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından finanse edilen kazılarda elde edilen buluntular için İstanbul 3 Numaralı Koruma Kurulu’nun 01.11.2018 gün  ve 4495 sayılı kararı ile Tunç Çağı dönemine ait mezar kalıntılarının bir kısmının istasyon yapısının üstünde sergilenmesi için alternatif mimari projeler yapılmasına ve Arkeoloji Müzeleri denetiminde kaldırılarak istasyon çalışmaları bitiminde sergilenmek üzere saklanması kararı verildi.

Kaldırılıp saklanacak

Mimar Yunus Emre Tunçbağ tarafından sergileme alanıyla ilgili projeler çizildi. Koruma Kurulu’na sunulan proje bazı değişikliklerle uygun görüldü. Proje, metro istasyonunu kullanan ve istasyon çevresindekilerin görebileceği gibi bir açık hava müzesi olacak. İBB'nin açıklaması şu şekilde:
“Kabataş-Mecidiyeköy–Mahmutbey metro hattı yapım çalışmaları kapsamında Arkeoloji Müzesi denetiminde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında kremasyon tipi mezarlar tespit edilmiştir. 3 Numaralı Koruma Kurulu 25.10.2018 ve 01.11.2018 tarihli kararlarında, mezarların bir kısmının istasyon yapısının üstünde sergilenmesi amacı ile alternatif çalışmalar yapılmasına ve müze denetiminde belirlenen mezarların kaldırılarak istasyon çalışmaları bitiminde sergilenmek üzere saklanmasına karar verilmiştir. İstasyon kazı alanı bölgesinde bulunan mezarlar ve buluntuların kurul kararı doğrultusunda açık hava müzesi şeklinde İstanbulluların beğenisine ve bilgisine sunulması için gerekli projelendirme çalışmaları başlatılmıştır. Kurul onayına müteakip proje uygulanacaktır.”

İki öneri proje yapıldı

Projenin mimarı Yunus Emre Tuçbağ ise şu ifadeleri kullandı: ''Metro istasyonu inşaatı sebebiyle taşınması söz konusu olan mezar yapılarının rölöve-analitik rölöve çalışmalarının tarafımızca hazırlanmasını takiben, taşınması düşünülen mezar yapılarını oluşturan taşlar proje üzerinde numaralandırıldı, taşınma ve depolanma yöntemleri restorasyon-konservasyon raporunda belirtildi. Tespitlerin yapılmasının ardından buluntuların sergileme projesi hazırlanmaya başlandı. Hazırlanan sergileme projesinde, arkeolojik kazı alanı sınırı dikkate alınarak, buluntuların bütünlüğünü mümkün olduğunca koruyacak şekilde, arkeolojik kazı alanı sınırı içinde, metro projesinin tamamlanmasının ardından, istasyon durağının üst kotunu oluşturan kısım sergileme alanı olarak belirlendi. Buluntuların olduğu kısımlar şeffaf, diğer kısımlar masif olarak tasarlandı. 150 cm. derinliğindeki sergileme alanlarının üstlerindeki şeffaf kısımların malzemesi antireflekte cam, masif kısımların kaplama malzemesi ise doğal taş olarak düşünülmüştür. İki öneri projesi düşünüldü. Birinde sergi alanının üstünde yürünebiliyor. İkinci de ise bunun ekstra yük getireceği düşüncesiyle yürümeden izlenebileceği bir proje olacak. Kurulun onayından sonra uygulamaya geçilecek.''


Geri Dön