19 / 06 / 2024

Bilecik Bozüyük'te 8.3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Bilecik Bozüyük'te 8.3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

T.C. Ankara 21. İcra Dairesi, Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni Mahalle, 355 ada 52 parselde yer alan gayrimenkulleri 8 milyon 345 bin 500 TL'ye satıyor...T.C.  Ankara  21. İcra Dairesi tarafından, Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yeni Mahalle, 355 ada 52 parselde yer alan gayrimenkuller 8 milyon 345 bin 500 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 7 Nisan tarihinde saat 11:10'da yapılacak.

İlan metni:

T.C. ANKARA 21. İCRA DAİRESİ 2014/16 İFLAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri : Bilecik İl, Bozüyük İlçe, 355 Ada, 52 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, HÜSÜMLER Mevkii, Parsel üzerindeki yapılardaki işletme makinelerinin söküldüğü fabrikanın tüm birimlerinde üretim yapılmadığı, fabrikanın mevcut hali ile atıl halde, bazı yapıların enkaz halde bulunduğu, Tesisin yaklaşık 15 yıldan beri atıl halde bırakılması, tesisin kullanılmadığı zaman içersinde rüzgar, yağmur, kar gibi mevsim değişikliklerinde görülen doğal olayların etkisi, dövme tesisindeki preslerin sökülmesi, değer arttırıcı unsur olarak ele alınan imalat değeri yüksek pres temellerinin iş göremez hale gelmesi, camların kırılması, çatı örtülerinin delinmesi, açılması binalarda bakım ve onarımlarının yapılmaması yapılarda yıpranma, biçim bozukluğu, eskime, yıkılarak enkaz hali oluşmasına neden olmuştur. Tesiste doğalgaz hattı mevcut olup, elektrik tamamen kesiktir. Parselin tapu kaydı teferruatında belirtilen mütemmim cüz niteliğindeki makine ve teçhizatların fabrika sahasında ve binalarında fiilen bulunmamakta olup bu makine ve teçhizatların kıymeti dahil edilmemeiştir. Bu nedenle ihale alıcısına bu makine ve teçhizatların teslimi mümkün değildir.
Fabrika Yapılarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
1- GİRİŞ KONTROL BİNASI: 25 m2 zemine oturan tek katlı betonarme karkas yapı olup, bir oda ve WC bölümleri mevcuttur. Tabanları seramik, duvarları WC de fayans, odada düz sıvalı plastik badanalıdır. Dış kapı PVC doğrama diğer kapı pencereleri ahşap yağlı boyalı, dış duvarları kaletersit sıvalıdır. Çatısı ahşap çatı, çatı örtüsü kiremit kaplıdır. Soba ile ısıtılmaktadır. Yapının duvarları dökülmüş, camları kırılmış, çatısı yıpranmış bakımsızlıktan oldukça yıpranmış hale gelmiştir. Bina tamamen hasarlı ve yıkılmaya yüz tutmuş haldedir. Yapının günümüz deprem yönetmeliğinde uygun maliyeti yüksek tadilat ve tamirat yapılması gerekmektedir.
2- İDARİ BİNA: 350 m2 zemine oturan tek katlı betonarme karkas yapı olup, giriş holü idari bürolar çizim atölyesi, mutfak, WC bölümleri mevcuttur. Tabanlar giriş holü, mutfak ve WC de seramik, ofis odası ve atölyede marley, duvarlar WC de fayans, diğer bölümlerde düz sıvalı plastik badanalıdır. Çatısı ahşap otuma çatı olup çatı örtüsü eternittir. Kapı pencereleri ahşap yağlı boyalı, dış cephesi kaleterasit sıvalı, Merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmakta iken ısıtma sistemi bozulmuş, bakımsızlık, onarımsızlık ve kullanımsızlıktan bina içi, dışı ve çatısında hasarlar oluşmuştur. Bina tamamen hasarlı ve yıkılmaya yüz tutmuş haldedir. Yapının günümüz deprem yönetmeliğinde uygun maliyeti yüksek tadilat ve tamirat yapılması gerekmektedir.
3- SOSYAL BİNA: 325 m2 zemine oturan tek katlı betonarme karkas yapı olup, giriş holü, mutfak, yemekhane, işçi soyunma, duş ve WC bölümleri mevcuttur. Tabanlar paradyen kaplama, WC ve duşlarda seramik, duvarlar duş ve WC de fayans, diğer bölümlerde düz sıvalı plastik badanalıdır. Çatısı önden geriye doğru eğimli ahşap çatı, çatı örtüsü eternittir. Kapı pencereleri demir imalat olup yağlı boyalı, dış cephesi kaletersit sıvalıdır. Merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmakta iken ısıtma sistemi bozulmuş, bakımsızlık, onarımsızlık ve kullanımsızlıktan bina içi, dışında sıva dökülmeleri ve çatısında hasarlar oluşmuş kullanılmayacak derecede hasarlıdır. Bina tamamen hasarlı ve yıkılmaya yüz tutmuş haldedir. Yapının günümüz deprem yönetmeliğinde uygun maliyeti yüksek tadilat ve tamirat yapılması gerekmektedir.
4- DÖVME TESİSİ BİNASI: 1350 m2 zemine oturan tek katlı, Dış duvarları tuğla ile çevrili, çatısı çelik iken yıkılmış ve enkaz hale gelmiştir
5- DEPO 1 VE 2 : 180 m2 zemine oturan dövme binasına dayalı tek katlı sundurma şeklinde inşa edilmiş, enkaz halinde olup enkaz değeri yoktur. 18 m2 alana sahip depo-2- yapısı da bitişik dövme yapısı ile birlikte çok yıpranmış enkaz sayılabilecek hale gelmiştir
6- KALORİFER KAZAN DAİRESİ BİNASI: 70 m2 zemine oturan tek katlı briket yığma sistem inşaa edilmiş, çatısı ahşap makas, çatı örtüsü Marsilya kiremit, dış duvarları sıvalı badanasız, iç duvarları sıvasız, kapı pencereleri ahşap kalorifer kazan dairesi ve yapısal işlevini kaybetmiştir.
7- DERİN SU KUYUSU: 4 m2 inşaat alanına sahip basit briket yığma olarak inşa edilmiş, dış duvarlar sıvalı, badanasız kapısı ahşap çıkma kapı, çatısı betonarmedir. Kullanımsızlıktan ve bakımsızlıktan dolayı yıpranmıştır.
8- İŞLETME BİNASI TESİSİ: 780 m2 zemine oturan tek katlı bitişik iki makaslı prefabrik beton yapı olup, Betonarme temel üzeri prefabrik kolon, makas, aşık ve dere malzeme ile inşa edilmiştir. Birinci makas bölümü üzeri, araları izolasyonlu çift oluklu galvaniz saç, diğer makas bölümü prefabrik beton üzeri galvaniz saçtır. Bölme duvarları tuğla olup sıvalı badanalıdır. Tabanlar grebetondur. İç kısmında ofis bölümleri mevcuttur. Kapıları araç girişi yapılabilecek büyüklükte sürgülü demir doğrama, bant pencereleri demir doğramadır. Boya-badana ve duvar tamiratları gerekli olup, çatı örtüsü galvaniz saç olan bölümler rüzgar, kar, yağmur gibi doğal olaylardan açılmış, çatıdaki iki bina arası yağmur derelerinde bozulmalar görülmüştür. Yapının beton prefabrik iskeleti haricindeki kısımları hasarlıdır.
9- TRAFO BİNASI: 37 m2 zemine oturan tek katlı TEDAŞ tip projesine göre 4 hücreli olarak yarı karkas, yarı yığma sistem ile inşa edilmiş, tabanları şap, iç ve dış duvarları sıvalı badanalı, çatısı ahşap oturma çatı, çatı örtüsü ondülin kaplıdır. Bakım onarım görmediğinden oldukça yıpranmıştır. Bina tamamen hasarlı ve yıkılmaya yüz tutmuş haldedir. Yapının günümüz deprem yönetmeliğinde uygun maliyeti yüksek tadilat ve tamirat yapılması gerekmektedir.
10- KOMPRESÖR ODASI BİNASI: 49 m2 alana sahip, tek katlı yığma-karkas karışımı sistem ile inşa edilmiş, tabanları grebeton, iç ve dış duvarları sıvalı badanalı, çatısı beton, çatı örtüsü ondülin kaplı, demir kapısı sökülmüş kullanımsızlıktan ve bakımsızlıktan dolayı yıpranmalar oldukça fazla görülmüş ayrıca dövme binası yıkıldığından tesise faydasını yitirmiş
11- SU-YAKIT TANKI VE TEMELLERİ: Çapı yaklaşık 3 m. Uzunluğu 5 m olan yaklaşık 35 tonluk demir saç imalatı olan, betonarme temel ve kaide üzerine monte edilmiş tank kullanımsızlıktan dolayı yıpranmaları çok fazla görülmüş olup hurda haline gelmiştir. Bitişiğinde önceden su tankı olduğu anlaşılan betonarme temel kaidesi mevcuttur.
12- İSTİNAT DUVARLARI: önden geriye doğru yükselen kotun kademe düzeltilmesi amacı ile sosyal bina arkasında 46 mt. uzunluğunda 1.80 m yüksekliğinde, tesis binalarının arkasında 131+19=150 mt. Uzunluğunda 2.70 m. yüksekliğinde olmak üzere toplam 196 mt. derzli taş duvar olup üstlerine beton küpeşte yapılmıştır. Yaklaşık 37-42 yaşlarında olan yapıda resmi yapı yıpranma oranları tablosunda görülen %50 yıpranma ele alınmıştır. Bakanlık birim maliyetleri tablosunda gösterilen I. Sınıf, A gurubu yapılarda gösterilen "kargir veya betonarme ihata duvarı (3 m yüksekliğe kadarJ yapı sınıfına uygun görülmektedir.
14- ÇEVRE DÜZENLENMESİ: Fabrika sahasının beton saha ve yollar haricindeki kısımlarda ağaçlandırma ve etrafı bordür çevrili çimlendirme alanları mevcut olup ağaçlar genelde çam ağaçlarıdır. Çim alan çevresindeki bordürlerin yıpranmış ağaçlandırmaların bakımsız olduğu görülmüştür
15- TEL ÇİTLER: Fabrika sahasının çevresi yaklaşık toplam Uzunluğu 700 mt. olup, 2,50-3,00 m. Ara ile prefabrik beton çit direkleri dikilerek büyük bir bölümünde araları kafes tel ve dikenli tel birlikte, diğer bölümlerde sadece 6 sıra dikenli tel ile çevrilmiştir. Bakım onarım yapılmadığından yer yer yıpranmalar, kopmalar, bozulmalar görülmüştür
355 ADA. 52 PARSELİN ARAZİ VE ÜZERİNDEKİ YAPILARLA BİRLİKTE TOPLAM DEĞERİ
52 parsel toplam arazi değeri: 8.069.320.-TL
52 parsel üzerindeki yapıların toplam değeri. : 276.180.-TL
355 ada. 52 parsel Arsa ve üzerindeki yapıların toplam deaeri: 8.345.500.-TL
Adresi : Bozüyük İlçesi, Eskişehir Karayolu 8. Km De, Yolun Solunda Sanayi Bölgesi Alanında, Bozüyük-Eskişehir Yoluna Cepheli, Üzerinde Fabrikayı Oluşturan Yapıların Bulunduğu Taşınmazdır. Bozüyük / BİLECİK
Yüzölçümü : 28.819,00 m²
Kıymeti : 8.345.500,00 TL
KDV Oranı : %18
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, sanayi alanında, E:0,70, Hmax= serbest, yaklaşık 3000 m2 lik kısmı ,ise yol ile park alanında kaldığı belirtilmiştir
Kaydındaki Şerhler : Kaydı Gibidir
Satış Günü : 07/04/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Bilecik Bozüyük te 8.3 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

Satış şartları :

1- İhale pazarlık usulüyle yapılacaktır. artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %40 nı (3.338.200 TL)ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini(3.355.200 TL'yi)geçmek şartıile ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/16 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


Geri Dön