22 / 02 / 2024

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ile ilgili genelge Resmi Gazete'de!

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ile ilgili genelge Resmi Gazete'de!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından tasarlanan "Bireysel Emeklilik Sözleşmesinden Kaynaklı Alacağın Devri Hakkında Genelge" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)'nun hazırladığı "Bireysel Emeklilik Sözleşmesinden Kaynaklı Alacağın Devri Hakkında Genelge" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelge ile katılımcıların, bireysel emeklilik sözleşmelerinden dolayı devlet katkısı hariç alacağının hepsini veya bir kısmını devredebilmesine dair esas ve usuller belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgenin, bireysel emeklilik sisteminde olan kişilerin, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını ya da bir kısmını alacağın devri sözleşmesi yoluyla devredebilmesine dair esas ve usulleri belirlemek için düzenlendiği kaydedildi.

Genelgede, katılımcının devlet katkısı hariç sözleşmelerinden kaynaklı alacağını, alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebileceği kaydedildi.

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ile ilgili genelge Resmi Gazete de!

Alacağın devrine dair tüm süreçlerin detaylarına değinildiği genelgede, aktarıma konu olamayacak sözleşmeler ile ilgili bilgi verildi.

Genelgede, "Alacağın devrine konu olabilecek tutarın belirlenmesinde, şirketlerin kredi vadesi boyunca sözleşmedeki birikimden indirim yoluyla tahsil edebilecekleri kesinti gelirleri dikkate alınır. Bankanın devralmak üzere ileteceği tutar, alacağın devri fon değerinde ortaya çıkabilecek değer kayıpları ile sözleşmedeki birikimlerin mevcut emeklilik yatırım fonlarından, alacağın devri fonuna geçiş aşaması tamamlanana kadar fon birim fiyatında oluşabilecek farklılıkları telafi etmek üzere kredi tutarının yüzde 20 fazlasını aşamaz." ifadeleri yer aldı.

Toplam 8 maddenin bulunduğu genelge; "Amaç ve Kapsam", "Dayanak", "Alacağın Devri Süreci", "Alacağın Devrine İlişkin Diğer Hususlar", "Tanımlar", Devredilebilecek Sözleşme ve Alacak Tutarı", "Yürürlük" ve "Yürütme" bölümlerinden oluştu.

BES NEDİR?

Bireysel emeklilik sistemi (BES) size, aktif çalışma döneminizdeki hayat koşullarınızı emeklilikte de devam ettirmeniz için bugünden düzenli birikim yapma imkânı sunan ve devlet katkısıyla desteklenen bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

Sistemde en az 10 sene kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olabilirsiniz. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde toplu olarak ya da düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz.

Sahte ev ilanlarında temizlik: 30 günde yüzde 10'u silindi

Eski binalarda kapılar niçin yüksekti?


Geri Dön