23 / 02 / 2024

Bitlis Tatvan'da 18.4 milyon TL'ye icradan satılık 7 katlı bina ve arsa!

Bitlis Tatvan'da 18.4 milyon TL'ye icradan satılık 7 katlı bina ve arsa!

Tatvan İcra Dairesi Müdürlüğü, Bitlis Tatvan Çayırönü'nde yer alan 7 katlı bina ve arsasını 18 milyon 412 bin 318 TL'ye icradan satışa çıkarıldı.

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalTatvan İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Bitlis İl, Tatvan İlçe, 272 Parsel, Çayırönü Mahalle/Köy, İskele Mevkii'nde yer alan 7 katlı bina ve arsasını 18 milyon 412 bin 318 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 14:00'te yapılacak. 

İhale ilanı:
T.C.TATVAN İCRA DAİRESİ
2018/188 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, 272 Parsel, ÇAYIRÖNÜ Mahalle/Köy, İskele Mevkii, Tatvan İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/44 esas sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporuna göre taşınmaz Vangölü kıyısı kenarında, Tatvan-Van karayoluna 220 metre mesafede, Tatvan Kaymakamlığı'na 2850 metre mesafededir.Taşınmaz üzerinde 2 bodrum+zemin+4 normal(2B+Z+4)kattan oluşan 7 katlı betonarme karkas yapı mevcuttur. Yapının kaba iskeleti tamamlanmış sıva+boya yapılmıştır. Bazı bölümlerinde seramik kaplama uygulaması yapılmış olsa da yapının genel olarak tamamlanmadığı görülmüştür. Bu bağlamda yapı tamamlanma oranı %65 olarak alınması kanaatine varılmıştır. Taşınmaz yapının temel oturum alanı 1924 m2'dir. Yapı 0-3 yıllık bir yapıdır. Amortisman oranı %4 alınacaktır. Yapı otel özelliklerinde ve standartlarında inşaa edilmiştir. Yapı ruhsatında 20.133 m2 inşaat alanı belirtilmişse de fiili olarak 1924 taban alan * 7 kat olmak üzere toplamda 13.468 m2 inşaat yapı alanı mevcuttur. Yapı Otel(4 yıldızlı) olarak 5/B sınıfı yapılara benzer yapılar arasında bulunduğundan 4/B yapı sınıfında değerlendirilmiştir. Taşınmaz üzerindeki yapının değeri 3.911.492,00-TL olup, tamamlanma oranı içinde yapının net değeri 2.542.469,80-TL'dir. Amortisman oranı içinde yapı net değeri 2.440.771,00-TL , taşınmazın 1 katına ait (arsa hariç) toplam bedeli 2.440.711,00-TL , yapı toplam 7 kattan oluştuğu için 7 kat* 2.440.771,00-TL=17.085.397,05-TL , arsa değeri+ yapı değeri= 18.133.833,30-TL'dir.
Adresi : Çayırönü Köyü Elmaslar Sitesi Tatvan / BİTLİS
Yüzölçümü : 8.347,89 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Ticaret+turizm+konut alanı(E:1.00, Yençok:12.50 m), Günübirlik tesis alanı (E:0.20, Yençok:4.50 m)(kısmen), kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresinde kısmen kalmaktadır.
Kıymeti : 18.133.833,30 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde ipotek şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 29/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 30/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : SAHİL MAH. ESKİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BİNASI GİRİŞ KAT TATVAN/BİTLİS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, 70 Parsel, ÇAYIRÖNÜ Mahalle/Köy, İskele Mevkii, Tatvan İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/44 esas sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporuna göre taşınmaz üzerinde herhangi bir yapının olmadığı, çeşitli cinste ağaçların bulunduğu , eğimsiz, düz yapıda olduğu, geometrik formunun yapılaşmaya uygun olmadığı görülmüştür. Vangölü kıyısı kenarında, Tatvan-Van karayoluna 220 metre mesafede, Tatvan Kaymakamlığı'na 2850 metre mesafededir. Parsel üzerinde bulunan 8 adet meyve veren yaştaki ağaçların net geliri 9.513,29-TL, 1 adet muhtelif meyve fidanının bedeli 90,00-TL, 70 adet söğüt ağacının yakacak olarak kütük bedeli 1.682,42-TL olmak üzere taşınmaz üzerindeki tarım ürünlerinin toplam değeri 11.285,71-TL'dir.
Adresi : Çayırönü Köyü Elmaslar Sitesi Tatvan / BİTLİS
Yüzölçümü : 6.680 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Günübirlik tesis alanı (E:0.20, Yençok:4.50 m)(kısmen), Park Alanı(kısmen),Kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresinde kalmaktadır.
Kıymeti : 278.485,71 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde ipotek şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 29/08/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 30/09/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : SAHİL MAH. ESKİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BİNASI GİRİŞ KAT TATVAN/BİTLİS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/188 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

 


Geri Dön