24 / 06 / 2024

Borç yapılandırma detayları peş peşe geldi! 48 ay taksit ve yüzde 90 indirim fırsatı! Vergi affı başvuruları ne zaman? 

Borç yapılandırma detayları peş peşe geldi! 48 ay taksit ve yüzde 90 indirim fırsatı! Vergi affı başvuruları ne zaman? 

KYK borcu, trafik cezası, vergi borçlarını da kapsayan vergi affı ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Vergi affı başvuruları ne zaman? Hangi borçlar silinecek, hangi borçlar taksitle ödenebilecek?Hazine ve Maliye Bakanlığının vatandaşların kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)" Resmi Gazete'de resmen yayımlandı. 

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)" bugünkü 32143 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncellemeye gidilerek hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'lik kısmının silinmesi, dava konusu olan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları gibi) sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri süren alacakların yapılandırılması, 2018-2022 dönemine ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması imkanları sağlandı. 

Borç yapılandırma detayları peş peşe geldi! 48 ay taksit ve yüzde 90 indirim fırsatı! Vergi affı başvuruları ne zaman? 

Yapılandırılan tutarların peşin ya da aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler şeklinde ödenmesi, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulanması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanması, matrah ya da vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler şeklinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi, matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresinde peşin ödenmesi durumunda yüzde 10 indirime gidilmesi, işletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş gibi) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi ve beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanda bulunularak taksitle ödenebilmesi gibi kolaylıklar sunuluyor. 

Borç yapılandırma detayları peş peşe oldu! 48 ay taksit ve yüzde 90 indirim fırsatı! Vergi affı başvuruları ne zaman?


Geri Dön