18 / 07 / 2024

Borusan Holding'in rüzgar enerji santrali için acele kamulaştırma kararı alındı!

Borusan Holding'in rüzgar enerji santrali için acele kamulaştırma kararı alındı!

Borusan Holding'in Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçesi sınırlarında 70 hektarlık ormanlık alanda kuracağı rüzgar santrali için önce imar planı değişti, şimdi de Bakanlar Kurulu santral için acele kamulaştırma kararı aldı.
Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde kesilen ormanlık alanda kurulacak rüzgar enerji santrali (RES) için Bakanlar Kurulu acele kamulaştırma kararı aldı


Borusan Holding ve Alman ortağının 10 türbinden oluşan santrali için Bayındır Çınardibi, Kemalpaşa Bayramlı ve Gökyaka köylerinde bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak. Santralin kurulacağı yerin 'orman alanı', 'tarım alanı', doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan' ve 'kırsal yerleşme alanı'nda kalması nedeniyle imar planı değiştirilmişti.

 

Eğede Son Sözden Sinan Doğan'ın haberine göre; Borusan Holding'in Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçesi sınırlarında 70 hektarlık ormanlık alanda kuracağı rüzgar santrali için önce imar planı değişti, şimdi de Bakanlar Kurulu santral için acele kamulaştırma kararı aldı. 


10 ADET TÜRBİN 


Borusan Grubu ile Almanya'nın üçüncü büyük enerji şirketi ENBVV'ııin gerçekleştireceği 30 megavvatt gücünde ve 10 adet türbininden oluşan proje için geçtiğimiz temmuz ayında imar planı değişikliğine gidildi. Santral alanı, 1/25000 ölçekli  İzmir  Kent Bütünü Çevre Düzeni Planı 'orman alanı', 'tarım alanı', doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan' ve 'kırsal yerleşme alanı' kullanımında kalıyordu. Fuatres Rüzgar Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı, geçtiğimiz 14 Temmuz itibariyle askıya çıktı. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğünde askıya çıkarılan plan değişiklikleri, 13 Ağustosa kadar askıda kalacak. İmar değişiklikleri ile rüzgar türbinlerinin taşınması için ormanda yeni yollar açılması da yer almıştı. 


İmar planları askıdayken, Bakanlar Kurulu santralin kurulacağı bölgede acele kamulaştırma kararı aldı. Dünkü Resmi Gazetede yayınlanan karar ile Fuatres Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla İzmir Bayındır Çınardibi, İzmir Kemalpaşa Bayramlı ve İzmir Kemalpaşa Gökyaka köylerinde bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilerek Maliye Bakanlığı'nca acele kamulaştırılacak. 


İzmir 9 Eylül Gazetesi


Geri Dön