03 / 03 / 2024

Büyükşehirlerdeki AVM'lerle ilgili flaş gelişme!

Büyükşehirlerdeki AVM'lerle ilgili flaş gelişme!

Ticaret Bakanlığı tarafından büyükşehir belediyelerinin alışveriş merkezlerine ruhsat verme yetkisinin sınırlandırıldığı ve ilçe belediyelerine yetki tanınan 17 Temmuz 2020 tarihli yönetmelik değişikliğiyle ilgili İBB tarafından dava açılmıştı. O davada karar çıktı.Ticaret Bakanlığı tarafından büyükşehir belediyelerinin alışveriş merkezlerine ruhsat verme yetkisinin sınırlandırıldığı ve ilçe belediyelerine yetki tanınan 17 Temmuz 2020 tarihli yönetmelik değişikliğiyle ilgili İBB tarafından dava açılmıştı. 

Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre; değişikliğe ilişkin İBB tarafından açılan iptal ve yürütmeyi durdurma davasında karar verildi. 

Büyükşehirlerdeki AVM lerle ilgili flaş gelişme!

Danıştay 10. Dairesi tarafından alınan kararda, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyelerinin yetkili tutulduğunun kural altına alındığına dikkat çekildi. 

OYBİRLİĞİ İLE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI

Bu kanunun dayanak gösterilerek hazırlamış olan “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin” ilk halinde de aynı kuralın bulunduğu belirtilerek dava konusu yönetmelik değişikliğiyle mevcut kural korunmakla beraber belirli şartların gerçekleşmesi durumunda bu kurala istisna getirildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

İlgili kanunda bulunan hükme aykırı düzenleme getiren yönetmelik değişikliğinin açıkça hukuka aykırı olduğu, ayrıca telafisi güç ya da imkansız zararlara neden olabileceğine dikkat çekilerek yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması kararı alındı.

Büyükşehirlerdeki AVM lerle ilgili flaş gelişme!

“FONKSİYON GASPI”

İBB avukatları davada, yönetmelikle dayanağı olan kanun arasında çelişki olduğunu belirtti. Yönetmeliğin kanun hükmüne aykırı olduğu, düzenleyici işlem; yasama organının görev alanına giren bir konuda yapıldığı için işlemin fonksiyon gaspı sebebiyle sakat olduğu ileri sürüldü. 

Büyükşehirlerdeki AVM lerle ilgili flaş gelişme!

“KARMA PROJELER İÇİN YAPILDI”

Davalı Ticaret Bakanlığı ismine gerçekleştirilen savunmada da değişiklikle projedeki konut sayısının iş yerinden fazla olması yani karma proje olması halinde ruhsat ve izinlerin düzenlenme yetkisinin ilçe belediyelerine verildiğine dikkat çekildi. 

Yönetmelik değişikliğinin amacının alışveriş merkezleri ile konut niteliği ön planda olan projelerin birbirinden ayırt edilmesi olduğuna, hala AVM'lere ilişkin ruhsat ve izin yetkisinin büyükşehir belediyelerinde olduğuna dikkat çekilerek ortada bir mevzuat çatışması bulunmadığı ifade edildi.

Büyükşehirlerdeki AVM'lerle ilgili flaş düzenleme!


Geri Dön