25 / 04 / 2024

Çanakkale 80. Yıl Özel İdare İş Merkezi 4.9 milyon TL'ye satılıyor!

Çanakkale 80. Yıl Özel İdare İş Merkezi 4.9 milyon TL'ye satılıyor!

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından, 80. Yıl Özel İdare İş Merkezi ihale ile satışa sunuluyor. İhale 3 Mayıs'ta gerçekleşecek..Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Merkez İlçe, Kemalpaşa Mahallesi 175 ada, 3 parsel de bulunan 122,88 metrekare taşınmaz üzerindeki 80. Yıl Özel İdare İş Merkezini ihale ile satıyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 900 bin TL olarak belirlenen iş merkezi için ihale 3 Mayıs'ta yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 - Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmaz İl Encümeninin 22.03.2018 tarih ve 190 sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

Çanakkale 80. Yıl Özel İdare İş Merkezi 4.9 milyon TL ye satılıyor!

2 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

3 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a- T.C vatandaşı olmak

b- Gerçek kişilerde;

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

c- Tüzel kişilerde;

- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

- Son üç (3) ay içinde yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d- Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

4 - İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 


Geri Dön