24 / 07 / 2024

Çanakkale'de 37.6 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Çanakkale'de 37.6 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından 2 taşınmaz ihale usulü ile satışa sunuluyor. İhale 28 Eylül'de gerçekleşecek..
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından, Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü ile Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü'nde yer alan 2 taşınmaz ihale usulü ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 37 milyon 600 bin TL olarak belirlenen arsalar için ihale 28 Eylül'de yapılacak.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:


1 - Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmazlar İl Encümeninin 10.08.2017 tarih ve 381 sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.


Çanakkale de 37.6 milyon TL ye satılık 2 gayrimenkul!


2 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000-TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a - T.C vatandaşı olmak

b - Gerçek kişilerde;

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

c - Tüzelkişilerde;

- Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

- 2017 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d - Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

e - Şartname alındı makbuzu.

4 - İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Geri Dön