24 / 04 / 2024

Çevre düzeni planlarının hazırlanması planlı gelişmede önemli!

Çevre düzeni planlarının hazırlanması planlı gelişmede önemli!

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, "Bakanlığımız ülkemizin 79 ilini kapsayan yüzde 98'lik bir alanda çevre düzeni planlarını tamamlamıştır" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen Malatya-Elazığ-Bingöl 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı imza törenine katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni binasında gerçekleşen törende yaptığı konuşmada Güllüce, "İmar planlarının anayasası niteliğinde olan çevre düzeni planlarının hazırlanması, planlı gelişmenin temini için oldukça önem arz etmektedir. Bakanlığımız ülkemizin 79 ilini kapsayan yüzde 98'lik bir alanda çevre düzeni planlarını tamamlamıştır" diye konuştu. 


'2025 YILINI HEDEF ALAN MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL, TUNCELİ 1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI BAKANLIĞIMIZCA İLK KEZ 2 NİSAN 2012 TARİHİNDE ONAYLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ" 

Planlamanın dinamik bir süreç olduğunu kaydeden Güllüce, şunları söyledi: "Canlı bir organizasyondur planlamalar. 2025 yılını hedef alan Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 1 /100.000 çevre düzeni planı bakanlığımızca ilk kez 2 Nisan 2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmişti. 2012 yılından bugüne geçen zamanda bizi yeni bir plan anlayışına iten bazı durumlar ortaya çıkmıştır. Bunlar planlama bölgesinde gerçekleşen uygulamalarda karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi, güncel gelişmelerle ortaya çıkan mekansal ihtiyaçların planlı bir şekilde yönlendirilerek sağlıklı gelişmenin ve kentleşmenin sağlanabilmesidir" ifadelerini kullandı. Bakan Güllüce, planın onayından sonra gerçekleşmiş mevzuat değişiklikleri ve buna bağlı yeni idari yapılanmalar çerçevesinde Malatya Belediyesinin büyükşehir statüsüne kavuşması ve il sınırının büyükşehir sınırı olarak ilçelerin ise büyükşehir ve ilçe belediyeleri, beldelerinin ise mahalle olarak yapılandırıldığını anlattı. Güllüce, "Malatya büyükşehir belediye başkanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda gerek bölgede yaşanan mevcut mekansal sorunlara çözüm önerisi üretilmesi, gerek yeni gelişme eğilimlerinin planlı gerçekleştirebilmesini temin etmek üzere il genelinde kentsel ve kırsal alanlara yönelik düzenleme yapıldığını" söyledi. Elazığ'da benzer kalkınma sıçramalarının yaşanabileceğini öngördüklerini anlatan Güllüce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle Elazığ kent merkezinde yaşanan hızlı kentsel gelişmeler ile Elazığ kalkınma kurultayında alınan karar ve belirlenen öncelikli sektörler, hedefler çerçevesinde Elazığ belediye başkanı ile birlikte hareket ettik. Bingöl ve Tunceli illerinin plan ve plan notlarının düzenlemelerden mekansal ve sektörel olarak etkileneceklerini öngörüyoruz. Bu bölgelerimizle ilgili çalışmalar sürmektedir. Gelinen nokta itibariyle kentsel gelişme alanları, sanayi alanları, ağaçlandırılacak alanlar, orman ve tarım alanları, koruma alanları, ulaşım gibi kararların uygulamaya aktarılarak hayata geçirilmesinde en önemli aktör belediyeierimizdir." 


"BU PLANLARDA ÇEVRE DUYARLILIĞINA OLDUKÇA ÖNEM GÖSTERİLMİŞ" 

Güllüce, Malatya-Elazığ-Bingöl 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının o şehrin sanayisinin hangi yöne doğru gideceğini, nerenin konut alanı olacağını, ağaçlandırılacak alanın, yolların, kavşakların, tan m alanlarının, gelişme alanlarının, SİT alanları gibi şeylerin anayasasını belirlediğini aktardı. Güllüce, çevre duyarlılığının gittikçe dünyada arttığı gibi Türkiye'de de oldukça iyi olduğunu belirterek "Çevre duyarlılığı olan bir milletiz. Bu planlarda çevre duyarlılığına oldukça önem gösterilmiş. Planlı kalkınmanın, planlı yapılaşmanın, planlı şehirleşmenin bir katkısı olacaktır" şeklinde konuştu. Bakan Güllüce, "Malatya-Elazığ-Bingöl 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planım imzaladı. Aydın Hedef Gazetesi


Geri Dön