22 / 07 / 2024

Çevre temizlik vergisi yapılandırma son gün 2014!

Çevre temizlik vergisi yapılandırma son gün 2014!

Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren Torba yasası olarak da nitelendirilen kanun gereğince çevre temizlik vergisi yapılandırılabiliyor. Peki, Çevre temizlik vergisi yapılandırma son gün 2014 ne zaman?
Çevre temizlik vergisi yapılandırma son gün 2014!

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun bazı maddeleri, Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.


Yürürlüğe giren maddeler arasında emlak ve çevre temizlik vergisi yapılandırmaları da bulunuyor. 


Torba yasası olarak da nitelendirilen kanun gereğince, vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı;


Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları, taksitlendirilebiliyor.


Çevre temizlik vergisi yapılandırma son gün 2014, 30 Kasım olup, bu tarihe kadar müracaat edilmesi gerekiyor. Söz konusu yapılandırma şartları şu şekilde açıklanıyor:


Yapılandırmadan yararlanmak için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgisine göre vergi dairesi veya belediyeye başvurulması gerekmektedir. 


Ayrıca; ilk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. 


Bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir.Çevre temizlik vergisi torba yasası!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön