20 / 06 / 2024

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik 2022!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik 2022!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31845 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31845 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK PERSONELİNİN

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 15/5/2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddelerinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik 2022!

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “, milli emlak müdür yardımcısı ile denetim yetkisi bulunan milli emlak uzmanı” ibaresi “ve milli emlak müdür yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel; emlak müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısıdır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Ağustos ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Ağustosta emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve eki Emeklilik Belgesini Şubat ayı sonuna kadar vermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu fıkra hükmünden yararlanamazlar.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Milli Emlak'tan büyük fırsat! Ankara'da 12 bin liraya konut alanı imarlı arsa satıyor!

Milli Emlak'tan son dakika kelepir daire fırsatı! İstanbul'un göbeğinde 250 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev satıyor!

Milli Emlak Bakırköy'de 100 metrekarelik konut satıyor! Milli Emlak'tan son dakika fırsatı!


Geri Dön