16 / 04 / 2024

Cins tashihi ne zaman yapılır?

 Cins tashihi ne zaman yapılır?

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı hale getirmek,arsa iken eve dönüştürmek yada ev halindeyken arsaya dönüştürmek gibi işlemlere cins tashihi adı veriliyor.Peki cins tashihi ne zaman yapılır?Cins tashihi ne zaman yapılır?

Cins tashihi, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme deniyor.


Cins tashihi için gerekli belgeleri hazır edildikten sonra o belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunuluyor. Bu arada kamu kurum ve kuruluşlarının cins değişikliği talepleri resmi yazı ile yapılıyor.  Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenleniyor. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek kalmıyor. 


Tapu müdürlüğünde yapılan cins değişikliği işlemi için bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Bu belgeler;


*İşleme konu olan gayrimenkulün tapu senedi,

*İşleme konu olan gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

*Gayrimenkulün yapısız iken yapılı hale gelmesinin istendiği durumda; gayrimenkulün cins değişikliği işlemi için yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye veya Valilik'ten alınması gereken yazı,

*Gayrimenkul sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafıdır.


Belgeleri tamamlandığı zaman, tapu müdürlüğüne cins değişikliği işlemi için başvuruda bulunulabiliyor. Alınan  hizmete karşı ödenmesş gereken tutar da ödendikten sonra cins tashihi işlemi gerçekleşiyor.


Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edilebiliyor.
Cins değişikliği harcı 2015!Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.comGeri Dön