24 / 05 / 2024

Danışay'dan Ankara fuar alanına vize!

Danışay'dan Ankara fuar alanına vize!

Danıştay 13. Dairesi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye (Türkşeker) ait bazı taşınmazların, uluslararası fuar alanı yapımı için Ankara Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının iptal istemini Şeker-İş Sendikası, Türkşeker'e ait  Ankara  Etimesgut ve Elvan köylerinde kayıtlı taşınmazların, uluslararası fuar alanı yapımı amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesine ilişkin ÖYK kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Davayı esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi, ÖYK kararın iptal istemini oy birliğiyle reddetti. Dairenin kararında, yasal düzenlemelere göre, temel amaca uygun olarak özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların özel sektör kuruluşlarına devrinin esas olduğu, istisnai olarak kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devrin ancak milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği hallerde yapabileceğinin açık olduğu vurgulandı.

Yasada, bu düzenleme dışında bu tür devirlerin ne şekilde yapılacağına ilişkin bir düzenleme getirilmediğine işaret edilen kararda, yasayla getirilen tek kriterin, milli güvenlik ve kamu yararı gerekliliği olduğundan bu gerekliliğin varlığı halinde özelleştirmenin her aşamasında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devre engel bir durum bulunmadığı belirtildi.

Türkşeker Fabrikaları'nın özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararı gereği, söz konusu arazinin de özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldığı anımsatılan kararda, ancak değerinin çok altında fiyat verilmesi nedeniyle satışın uygun görülmediği kaydedildi. Kararda, özelleştirilmesi sonucunda önemli bir gelir elde edileceğine ilişkin bulgular olmaması nedeniyle özelleştirmenin bu aşamasında, ''devrin yapılmasına engel oluşturacak bir kamu yararı'' olduğundan bahsedilemeyeceği vurgulandı.

Türkşeker Fabrikalarının faaliyet dışı arazilerinin, uluslararası fuar merkezi yapılması amacıyla devredildiği anımsatılan kararda, uluslararası fuar alanı yapımının ülke ekonomisi ve Ankara'ya sağlayacağı faydalar dikkate alındığında, bu yerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesinde kamu yararı bulunduğu ifade edildi.

Kararda, bu taşınmazların uluslararası fuar alanı dışında başka amaçlarla kullanılması sonucu devir işleminin Kurul tarafından geri alınmasının her zaman mümkün olabileceğine de işaret edildi. Daire, bu nedenlerle ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak söz konusu taşınmazların uluslararası fuar alanı yapımı amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını vurguladı.


Geri Dön