22 / 07 / 2024

Değer artış kazancı vergisi beyanname süresi yarın başlıyor!

Değer artış kazancı vergisi beyanname süresi yarın başlıyor!

Gerçek kişilerin sahip oldukları gayrimenkulleri elden çıkarmalarından doğan kazanç vergilendiriliyor. Vergi ödemelerinden önce mükellefler beyan veriyor. 2015 yılı değer artış kazancı vergisi beyanname süresi yarın başlıyor...
Değer artış kazancı vergisi beyanname süresi yarın başlıyor!

Gerçek kişilerin sahip oldukları gayrimenkulleri elden çıkarmalarından doğan kazanç vergilendiriliyor. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca, aşağıda belirtilen mal ve hakların 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancının konusunu oluşturuyor.


Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlı olup; İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname veriliyor.


Gayrimenkul gelir vergisi istisnası 2015, 30 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile açıklandı.


Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edildi.


Buna göre gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazancının 2014 yılı için 10.600 Türk Lirası gelir vergisinden istisnadır.


Elde edilen değer artış kazancının safi miktarı, açıklanan istisna sınırını aşması durumunda, elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. 


Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.


Miras kalan gayrimenkul satışında vergi ödenir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön