21 / 07 / 2024

Değer artış kazancı vergisi ikinci taksit dönemi!

Değer artış kazancı vergisi ikinci taksit dönemi!

Değer artış kazancı vergisi yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. Değer artış kazancı vergisinin birinci taksiti Mart ayında ödendi. Peki Değer artış kazancı vergisi ikinci taksit dönemi ne zaman?
Değer artış kazancı vergisi ikinci taksit dönemi!

Mesken, arsa, arazi ve işyeri gibi taşınmaz malların elden çıkarılması halinde satıcı, bazı durumlarda değer artış kazancı vergisi ödemek ile yükümlü oluyor.


Vergi, gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren belli bir süre zarfı içerisinde elden çıkarılması halinde ödeniyor. Değer artış kazancı vergisinde vergilendirilecek kazanca, "safi değer artışı" deniyor. 


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81. maddesi hükmüne göre; değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunuyor. Peki değer artış kazancı vergisi nasıl hesaplanır?


Değer artış kazancı hesaplama örneği..

Mehmet Bey,  12.05.2010’ da 100.000 YTL’ ye satın almış olduğu gayrimenkulü 10.06.2013’ de 200.000 YTL’ ye satmıştır. 

 

Gayrimenkulün iktisap tarihinden önceki ay olan Nisan 2010’ da ÜFE 178,68, elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Mayıs 2013’ de ÜFE 220,07’ tür. Bu durumda endeksleme oranının ilgili dönemde %10’ un üzerinde artmış olduğu görülmektedir. (220,07 / 178,68 = %23,16) 

 

Dolayısıyla elden çıkarılan gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli; 

 100.000 YTL * (220,07 / 178,68) = 123.164,31 TL 

olarak dikkate alınacaktır. 

 

Buna göre Mehmet Bey, satmış olduğu gayrimenkulden dolayı (200.000 - 123.164,31) 76.835,69 TL tutarında istisna öncesi değer artış kazancı elde etmiş olacaktır. 

 

Söz konusu kazanca 9.400 TL tutarında istisna uygulanarak bulunacak (76.835,69 - 9.400) 67.435,69 TL’ ye Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki vergi nispetleri uygulanarak mükellefin 2013 yılı için ödeyeceği gelir vergisi hesaplanacaktır. 


Hesaplanan Gelir Vergisi ................................... 16.447,49 TL 

 (60.000 TL’ sı için 13.845 ) 

 (7.435,69 TL X %35= 2.602,49) 

 

Bulunan bu miktar, 2014 yılının Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar yıllık beyanname ile beyan edilip, Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödenecektir. 


Diğer taraftan, gayrimenkulün satış bedelinin tapuda düşük gösterilerek değer artış kazancının eksik beyan edilmesi ve durumun idarece tespit edilmesi halinde; eksik beyan edilen vergi ve vergi ziyaı cezasının idare tarafından tarh edilerek gecikme faizi ile tahsil edileceği unutulmamalıdır. 


Değer artış vergisi yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. Değer artış kazancı vergisi birinci taksit dönemi Mart ayı iken; Değer artış kazancı vergisi ikinci taksit dönemi Temmuz ayı olup; bu ay içerisinde vergi mükelleflerinin borcunu ödemesi gerekiyor.


Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından elde edilen değer artış kazancı 2014!
Geri Dön