25 / 07 / 2024

Düzce 1. OSB'nin genişletilmesi projesi meclis gündeminde!

Düzce 1. OSB'nin genişletilmesi projesi meclis gündeminde!

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi projesi meclis gündemine taşındı. CHP'li Tanal, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


Sentez Mekanik 10. yıl dönümünü kutladı!


CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi projesine ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanal, sorusunun Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yanıtlandırılmasını istedi. 

CHP'li Tanal, ''Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve T.B.M.M. İçtüzüğünün 96. maddeleri gereğince saygılarımla talep ederim'' diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın soruları:
1. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme projesi nedeniyle verimli tarım arazilerinin zarar göreceği, sanayi bölgesi sahasının tarım alanlarını da kapsayacak şekilde genişletileceği iddiası doğru mudur? Şayet doğru ise tarım alanlarının tarım arazilerinin sanayi bölgesine dönüştürülmesinin hukuki dayanağı var mıdır? 

2. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilme alanı toplam ne kadar olacaktır? Söz konusu alana dahil edilecek tarım arazilerinin oranı ne kadardır? 

3. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme projesi için arazi seçiminde hangi kriterler esas alınmıştır? Arazi seçimi yapılırken arazilerin tarım arazisi olup olmadığı hususu değerlendirilmiş midir? 

4. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişle projesi kapsamına alınacak arazilerin 
seçimi yapılırken tarıma elverişli olmayıp sanayiye daha uygun arazilerin seçilmeyip 1. sınıf tarım arazilerinin seçilmesinin gerekçesi nedir? İşbu durum Anayasamızın 44. maddesinde düzenlenmiş olan devletin, toprağın verimli olarak işletilmesini koruma yükümlülüğünü ihlal etme anlamına gelmiyor mu? 

5. Koronavirüs salgını süreciyle tarım topraklarının, tarım ürünlerinin stratejik önemi bir kez daha anlaşılırken, verimli tarım arazilerinin yok olmasına sebebiyet verecek bir projenin hazırlanması, Türkiye'nin geleceğine zarar verilmesi anlamına gelmiyor mu? 

6. Bölgede tek geçim kaynağı tarım olan ve toprakları Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme projesine dahil edilen vatandaşların mağdur olmaması için bir çalışma yapılacak mıdır? Yapılacak ise nasıl bir çalışma yapılacaktır? Şayet yapılmayacaksa gerekçesi nedir? 

7. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi planlanan bölgede yaşayan vatandaşların yerleşim yerlerinin OSB'nin sınırında kalması herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ihlal edilmesi anlamına gelmiyor mu? Söz konusu tartışmalı proje gözden geçirilecek midir? Yanlıştan vazgeçilecek midir? Bölge halkının onaylayacağı, tarımla ilgilenen vatandaşların onaylayacağı, çevreye zarar vermeden Düzce'nin sanayisini kalkındıracak yeni bir proje hazırlanacak mıdır? Şayet hazırlanacaksa yeni projenin kapsamı nasıl olacaktır? 
 


Geri Dön