29 / 02 / 2024

Dydk Yalıtım Danışmanlık İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Dydk Yalıtım Danışmanlık İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Bakırköy'de Osman Duydukoğlu tarafından kuruldu.Dydk Yalıtım Danışmanlık İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Bakırköy'de Osman Duydukoğlu tarafından kuruldu.

Dydk Yalıtım Danışmanlık İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Her türlü inşaat ve izolasyon işleri için danışmanlık hizmetinde bulunmak. p. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. r. Her türlü inşaat ve izolasyon malzemelerinin imalatı, alımı satımı, e-ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. İZOLASYON VE YALITIM MALZEMELERİ a. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. b. Her türlü binaların ısı, ses ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, alım satımı, e-ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. NALBURİYE a. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. b. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. c. Her türlü nalburiye işleri yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere Gayrimenkul satın alabilir ve satabilir gayrimenkul ve maden ruhsatları üzerinde irtifa hakkı ve ayni haklar tesis edebilir sahip oldugu gayrimenkulleri ve maden ruhsatlarını yerli ve yabancı üçüncü kisi ve kuruluslar lehine teminat olarak verebilir rehin ve ipotek kabul edebilir lehy ve aleyhte ayni haklar tesis edebilir. Sirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edebilir kiralayabilir veya kiraya verebilir alabilir satabilir sahibi bulundugu menkul ve gayrimenkulleri üçüncü sahıslar lehine ipotek verebilir tesis ve tescil edebilir kefil olabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir sirket maliki bulundugu menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kisilerin borçları için ipotek edebilir kefalet olarak verebilir alabilir teminat olarak gösterebilir ve alacakları na karsılık da menkul ve gayrimenkuller ipotek alabilir verebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir ve ana sözlesmesinde yazılı olan diger isler.


Geri Dön