13 / 04 / 2024

EDF Grup Yapı Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


EDF Grup Yapı Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Erol Oğuz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Eyüp Baylan Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 200 bin TL sermaye ile 24 Şubat'ta Ümraniye'de kuruldu.EDF Grup Yapı Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Erol Oğuz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Eyüp Baylan Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 200 bin TL sermaye ile 24 Şubat'ta Ümraniye'de kuruldu. 


EDF Grup Yapı Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa veya araziler üzerinde katkarşılığı binalar yapmak veya yapıp satmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektörlere ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, işhanı, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. 3. Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyükyapıların ve her türlü inşaat işlerini kısmen veya anahtar Teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıkları ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, Belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruşları, tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan, inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,  kanalizasyon, doğalgaz, alt yapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve yaptırmak.  5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri, PVC, alüminyum, demir, metal ve ağaç doğrama, üretimini, alım satımı ve imalatını yapmak. 7. İştigal Konusu ile ilgili kağıt etiket, ambalaj, yayıncılık, matbaa, etiket, imalat makine ve teçhizatları orman ürünleri, gıda, kimyasal madde, sanayi makineleri ve teçhizatları, yedek parça ve aksamlar, elektrik-elektronik, tekstil, tütün, turizm, otel, lokanta, oyuncak, inşaat, ziraat makineleri, su mahsulleri, tarım, tarım ürünleri, otomotiv, tıbbi cihazlar, temizlik, güvenlik, telekomünikasyon, bilişim, bilgisayar, ileri teknoloji ürünleri, seramik, taşımacılık ve nakliye sektörlerine yönelik olarak dış ticaret hizmeti vermek, ithalat, ihracat ve nakliye yapmak, bu sektörlerde lojistik destek vermek, mümessillik almak, vermek, dahili ve harici ticaret yapmak. 8. Şirket konuları ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mallar almak satmak, kiraya vermek, kiralamak ve bunlar üzerinde her türlü ayni şahsi haklar ile irtifak hakları tesis etmek, ipotek alıp vermek ve menkul rehini muameleleri yapmak; Yine konusu ile ilgili yatırımlar yapmak, mühendislik mümessillik, acentelik, müşavirlik, komisyonculuk, distribütörlük ve her türlü taahhüt, ithalat  ve ihracat işleri ile uğraşmak fizibilite raporları hazırlamak, etüt, proje çalışmaları yapmak. 9  Şirket amacını gerçekleştirebilmek için, her türlü mali, idari, tasarruf ve faaliyette bulunmak, idare ve hizmet binaları ile tesislerin kurulmasını yapmak veya yaptırmak, gerekli makine tesis ile araç gereçleri iktisap etmek, gerekli nakil vasıtaları ve taşıtları iktisap etmek, konusu ile ilgili bilumum ruhsatnamelerin ,   ve müsaadelerin alınması her türlü marka patent ihtira hakları ve beratların, lisans ve imtiyazların, know-how, model, resim bröve ve ticaret unvanlarının teknik fikri hakların iktisap edilmesi ve bunlar üzerinde lisans, temsilcilik distribütörlük anlaşmaları yapmak. 10. Şirket konusu ile ilgili olarak, şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları verebilir, alabilir, ipotek vesaire aynı hakları şahsi hakları leh ve aleyhte alabilir, verebilir, fesih edebilir, leh ve aleyhinde ticari işletme rehin akdedebilir, fesih edebilir. 11. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki firmalarla ya da şirketlerle mümessillik, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük, imalatçılık, lisans, imtiyaz hakkı, anlaşmaları yapmak konusu ile ilgili işlerde teknolojik bilgi (knowhow)  marka, model, patent gibi her türlü gayri maddi hakları alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, satabilir, işyerinde intifa ve rehin hakkı tanıyabilir.  12. Şirket konusu ile ilgili olarak, kanunlara uygun olmak ve kanuni şartları yerine getirmek şartıyla yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık kurabilir veya kurulmuş yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir 13. Şirket yurtiçindeki ve yurt dışındaki bankalardan, özel finans kuruluşlarından ve diğer kredi kuruşlarından uzun orta ve kısa vadeli kredi alabilir. Bu kredilere karşılık borç senetleri verebilir, teminat olarak gayrimenkul ve teminat verebilir. Menkul ve alacaklarını devir temlik edebilir. Hak ve alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek ve rehin alabilir, devir ve temlik edebilir. Geri Dön