05 / 03 / 2024

Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir? Edinilmiş mallar nelerdir?

Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir? Edinilmiş mallar nelerdir?

Edinilmiş mallara katılma rejimi, Türk Medeni Kanunu'na göre evlilik konusunda düzenleyici bir hukuki kavramdır. Bu rejime göre evlilik sürecinde edinilen mal ve kazançlar eşler arasında paylaştırılır. Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir, edinilmiş mallar nelerdir?  EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ NEDİR?

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, önceki Medeni Kanun'dan farklı olarak, eşler arasındaki yasal mal rejimini  ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ olarak düzenlemiştir.

31 Aralık 2001 tarihinden önceki evliliklerde, eşler arasında herhangi bir mal rejimi seçimi yapılmamışsa, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren elde edilen mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Ancak 31 Aralık 2001 tarihine kadar "Mal Ayrılığı Rejimi" geçerli olacak ve eşlerin üzerlerinde bulunan mallar kişisel mal olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla, mal rejimi tasfiyesi sırasında bu malların değeri dikkate alınmayacaktır.

EDİNİLMİŞ MALLAR NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu'nun 219. maddesine göre, edinilmiş mal, her iki eşin mal rejimi sürecinde emek vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Bu da demek oluyor ki, malın mal rejimi sürecinde kazanılmış olması ve emeğe dayalı olarak elde edilmiş olması gerekmektedir. Söz konusu olan edinilmiş mallar şunlardır:

  • Çalışmasının karşılığı olan kazanımlar,

  • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarından veya personele yardım amacıyla kurulan sandıklardan yapılan ödemeler,

  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

  • Edinilmiş malların yerine geçen değerler,

  • Kişisel malların gelirleri. 

Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir? Edinilmiş mallar nelerdir?

KİŞİSEL EDİNİLMİŞ MALLAR NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu'nun 221. maddesi gereğince, eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle elde edilen malların, edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kesin bir şekilde kabul edebilirler. İlgili kanun kapsamında kişisel edinilmiş mallar şunlardır:

  • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

  • Manevî tazminat alacakları,

  • Kişisel mallar yerine geçen değerler,

  • Mal rejiminin başlangıcında bir eşe ait olan malvarlığı değerleri. Bu değer aynı zamanda bir eşin sonradan mirasla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazançla elde ettiği değeri de kapsar.

İpotek nedir? İpotek nasıl yapılır?

İştira hakkı nedir? İştira hakkı sözleşmesi ne işe yarar?

Aile konutu nedir? Aile konutu özellikleri nelerdir?


Geri Dön